ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ

ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ውልቀ ሰባት ወይ ክዓ ትካላት ብሰናይ ድልየቶም ንፅጉማት ወገናት፣ ጉጅለታትን ከምኡ‘ውን ኣብ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ንዝተዋፈራ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ዝኽኣልካዮ ሓገዝ ምግባር ማለት እዩ። ማሕበር ልምዓ ትግራይ ድማ ዜጋታት ኣብ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ንክዋፈሩ ምልዕዓል ትገብር። ካብዚ ብምብጋስ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታ ብርክት ዝበሉ ሞያተኛታትን ኣብ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ዝተዋፈራ ትካላትን ንሰናይ ተግባራት ማልት ብምድጋፍ ምሓቢሮምዋ ንክሰርሑ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣቢላ ፃውዒት ብምግባር ህዝብና ግልጋሎት ናፃ ሕክምና ክረክብ፣ ተምሃሮ ግልጋሎት ትምህርቲ ቲቶርያል ንክውሃቦም ካልኦት ተመሳሰልቲ ደገፋት ንክውሃብን ኣኽኢላ እያ።

Share this