ምጥያሽ ስቴት ዩኒቨርሲቲ

ስቴት ዪኒቨርሲቲ ትግራይ ሓደ ፍሉይ ኮሌጅ ወይክዓ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ እዩ። እዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ዝጣየሽ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ረብሓን ድልየትን ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ትኹረት ብምግባር ዝህነፅን ፀጋታትን ክብርታትን ትግራይ ብኣግባቡ ዝጨበጠን ዓለምለኻዊ ተወዳዳራይ ዝኾነን ሓይሊሰብ ዝፈርየሉ እዩ።

Share this