ምጥያሽ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምስላጥ ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ክልልናን ሃገርናን ርኡይ ግደ ትፃወት ኣላ። ክሳብ ሐዚ ሽዱሽተ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምዝዛም ተወሰኽቲ ህንፀት 18 ማእኸላት ተሳልጥ ዘላ ማልት፣ እዚ ከይዲ ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ተምሃሮ ብክልሳ ሓሳብ ዝተምሃሩዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ንምሽራፍ መሃዝትን ተወዳደርትን ተምሃሮ ንምፍጣር ዝሕግዝ እዩ።

Share this