ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this      ሽፋን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐ፣ ፍትሓውነትን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ ቁልፊ እጃማ ኣበርኪታ እያ። ብብርኪ ክልል ካብ ዘለዋ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 44 ማለት ‘ውን እተን 20 ሚአታዊ ብማልት ተሃኒፀን ንህዝቢ ዝተረከባ እየን። እዚ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓነን መጠን ምድጋም ተምሃሮ ዝቐነሰን ‘ውን እዩ።

Share this