ኣብ ከይዲ ዘለው ፕሮጀክታት

 ቅድም ክብል ከም ዝተሓበረ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ልዕሊ 670 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣42 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ 2 ዓበይቲ ሆስፒታላት 7 ጣብያታት  ጥዕና፣ 77 ጥዕና ኬላታትን ክሊኒካትን ኣህኒፃ ንህዝቢ ዘረከበት ኮይና እቶም ስራሕታ ኣጠናኺሩ እናቐፀለትሉ እያ።

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት

  • 3,072 ዳስ መምሀሪ ክፍሊ ናብ ስሩዕ ህንፃ ብምቕያር ፕሮጀክት ካብ ዳስ ናብ ክላስ ተፈፃሚ ምግባር
  • ህፃናት ክብርን ታሪኽን ትግራዋይ መንነት ፈሊጦም ንኽዓብዩን ፍቕሪ ዓዶምን ህዝቦምን ዘማዕብልሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሶፍት ፕሮግራማት ምትእትታው
  • ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ማእኸላት ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ክጣየሻ ምግባር
  • ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ  ኦነር ክላስ ፕሮግራም/honor Class Program ምትእትታው ንፉዓት ተምሃሮ ንዩንቨርሲቲ ዘዳልዎም ትምህርታዊ ሓገዝ ካብ ምርካብ ሓሊፎም ዓቕሞም ልዕል ዘብልሉ ብናይ ዩኒቨርስቲ መምህራን ናይ ምምሃር ዕድል ክረኽቡ ምግባር፣
  • ህንፀት ተወሰኽቲ 30 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ
  • ኣብ 12 ብከንቲባ ዝመሓደራ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ 12 መሕደሪ ዘይኮና ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትም ህርቲ ምህናፅ
  • ምጥያሽ ትግራይ ስቴት ዩኒቨርሲቲ

ኣብ ከይዲ ዘለዉ ንዘፈር ጥዕና ዝምልከቱ ፕሮጀክትታት

  • 4 ጣብያታት ጥዕናን 3 ኬላታት ጥዕናን
  • ካልኦት ክሊኒካትን
  • ክልተ ማእኸለዎት ሆስፒታላት
Share this