ምሕላው ክብርታትን ፀጋታትን ተጋሩን ትግራይን

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ 1981 ዓ/ም ኣትሒዛ ኣብ ምዕባይ ቛንቛ ትግርኛ፣ ባህልን ታሪክን ትግራይ ልዑል ትኹረት ብምሃብ ክትሰርሕ ፀኒሓ እያ። በዚ ድማ ኣብ ምዕባለ ባህሊ፣ ቋንቋን ታሪክን ትግራይ ትኹረት ብምግባር መፃሕፍቲ፣ ድራማታት፣ ፊልምታትን ሙዚቃን ንዝደረሱ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብምትብባዕ ክብርታትን ፀጋታትን ተጋሩን ትግራይን ተዓቂቡ ክኸይድ እናገበረት መፂኣ እያ።

Share this