ሓፈሻዊ  ጉባኤ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከም መጠን ብኣባላት ዝተመስረተ ትካል ኣብ ምፍፃም ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ልምዓትን ስትራተጂካዊ፣ ዓመታዊን ትልምታት ንምዝታይን ቀፀልትን ቅድምያ ክውሃም ዝግብኦምን ኣጀንዳታት ንምንፃርን ዓመታዊን ኮንፈረንስታትን ሓፈሻዊ ጉባኤን ተዳሉ።

በብዓመቱ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ማልት ኣባላት ቦርድ፣ ሰራሕተኛታት ማልት፣ መሓዙት ልምዓት፣ ወኪላት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝሳተፉ እንትኾኑ በብሰለስተ ዓመታት ኣብ ዝካየዱ ሓፈሻዊ ጉባኤ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ካብ ዝርከባ ጨናፍር ማልት ዝተሓረዩ ኣባላት፣ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓ ዝሳተፉሉ እዩ።

እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣፈፃፅማ ስትራተጂክ ትልሚ ሰለስተ ዓመት ይግምግም፣ ጠለብ መንግስትን ከባቢ ሕ/ሰብን መሰረት ዝገበረ ትልሚ ሰለስተ ዓመት የነፅርን ይዝቲን ከምኡ‘ውን ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓ፣ ኦዲትን ቑፅፅር ኮሚሽንን ዝሕረየሉ እዩ። 

2.1 ኣባላት ቦርድን ቁፅፅር ኮሚሽንን

ብመሰረት ‘ዙይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 29 ዓመታት መስራቲ ጉባኤን ከምኡ‘ውን 11 ስሩዕ ጉባኤታትን ዘሳለጠት እንትኸውን ኣብ መስራቲ ጉባኤን ካብ 24-25 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ መበል 11 ጉባኤን ዝነበሩ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓ እናሓረየት ዝመፀት ኮይና ኣብ መበል 11 ጉባኤ ማልት ዝተመረፁ ኣባላት ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ተዘርዚሮም ቀሪቦም ኣለው።

 

 

ሪጋ

ሽም ዝርዝር

ስራሕ ሓላፍነት

1

ኢንጅነር ታደሰ የማነ

ኣቦወንበር ቦርድ

2

ኣይተ ፀጋዝኣብ ሰለሞን

ምኽትል ኣቦወንበርድ

3

ዶ/ር ኢ/ር ገ/መስቀል ካሕሳይ

ኣባል

4

ዶ/ር ሃንሳ ተኽላይ

ኣባል

5

ዶ/ር ፀጋ ብርሃነ

ኣባል

6

ኣይተ ኣለም ሓጎስ

ኣባል

7

ዶ/ር በሪሁ ገ/ኪዳን

ኣባል

8

ዶ/ር ፀጋይ በሪሁ

ኣባል

9

ዶ/ር ሰለሞን ኪዳነ

ኣባል

10

ፕሮፌሰር ፎቴን ኣባይ

ኣባል

11

ኣይተ ይሳቅ ግርማይ

ኣባል

12

ኣይተ ዮሱፍ ራጃ

ኣባል

13

ወ/ሮ ይርጋለም ኣስፋው

ኣባል

ኣባላት ቁፅፅር ኮሚሽን ኮይኖም ዝተመረፁ

1

ኣይተ ኣለምሰገድ ከበደዉ

ኣቦወንበር

2

ወ/ሮ ራሕማ ዓብደልቃድር

ኣባል

3

ወ/ሮ ገነት ኣረፈ

ኣባል

4

ዶ/ር ገብረህይወት ገ/ሄር

ኣባል

5

ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ

ኣባል

Share this