ምልዋጥ ዳስ ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍሊ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ1981 ዓ/ም ካብ ትጣየሽ ናብዚ ብርክት ዝበላ ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍልታት ብምልዋጥን ናውቲ ትምህርቲ ብምምላእን ምችው ዝኾነ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክህሉ ኣኽኢላ እያ። 

እንተኾነ ግና ሐዚ ‘ውን ኣብ 3‚070 ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 300 ሽሕ ህፃናት ተምሃሮ ኣብ እምኒ፣ ንፋስ፣ ፀሓይን ቁርን ኮይኖም ምስ ኣትማን፣ ጠበቕን ካልኦት ነፍሳትን ይምሃሩ ኣለው።

ስለዙይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳስ ናብ ምዕሩይ ህንፃ ንምቕያር ኣብ ተሳልጦ ዘላ ውራያት ምትእኽኻብ ሓፍቲ ኹሉ ክፋል ሕብረተሰብ እጃሙ ንከወፍይ ፃውዒት ተቕርብ ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ።

Share this