-->ፕሮጀክታት

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተተለሙ፣ ኣብ ከይዲ ዘለዉን ዝተወደኡን ፕሮጀክታት ልምዓት ኣለውዋ።

ዕውታት ተምሃሮና

ማልት ኣብ ትምህርቲ ዓውዲ ብምውፋር፣ ሐዚ ኣብ እትዮጵያ ንፍላይ 'ውን ኣብ ናይ ትግራይ ማሕበረ-ቁጠባዊ ልምዓት ናይ ባዕሎም ኣስተዋጸኦ እናገብሩ ዝርከቡ ሞያተኛታት ኣለው።

ዜናታት

ኣብ ማልት ዘተኮሩ ሓደሽቲ ዜናታትን ሓበሬታታትን ኣብዚ ይርከቡ።

ንጥፈታት


Cinque Terre

ምጥያሽ ማእኸላት ሓበሬታን ቴክኖሎጂንState university

ዩኒቨርሲቲ ክልል ትግራይHigh Schools

ተበፃሓይነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ

Cinque Terre

ስራሕቲ ወለንታውነትCinque Terre

ምትእትታው ፕሮግራም ናይ ክብሪ ክፍሊCinque Terre

ካብ ዳስ ናብ ክላስCinque Terre

ክብሪ ተጋሩን ፀጋታት ትግራይን

ወቅታዊ ዜናን ሓበሬታን

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተባፅሕ ምህላዋ ተገሊፁ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ ኣ..........

ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም

ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ..........