ማልት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ልዕሊ ብር 10 ሚልዮን ዝውድእ ቤት ትምህርቲ ክትሃንፅ እያ

  • 0

ማልት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ልዕሊ ብር 10 ሚልዮን ዝውድእ ቤት ትምህርቲ ክትሃንፅ እያ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ነባርነቶም ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ምስ ዝኾኑ ግዱስ ትግራዋይ ኣይተ ገብረኪሮስ ወልደገብርኤልን ኣይተ ሰይፈ ኣብርሃ እንግዳሸትን ብምትሕብባር ብልዕሊ ብር 10.9 ሚልዮን ወፃኢ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ቐበሌ 01 ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥሩወርቅ ኣብርሃ እንግዳሸት ንምህናፅ ዘኽእል ሰረት እምነ ሓሙስ 24 ጥሪ 2010 ዓ/ም ተነቢሩ።

ኣብ ስነ ስርዓት ምንባር እምነ ኩርናዕ ላዕለዎት ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ኣካላት ኣመራርሓን ነበርትን ከተማ ዓብይ ዓዲን ተምሃሮ ሙሉእ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓብይ ዓዲን ተረኺቦም ’ዮም።

ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መንግስትን ህዝብን ትካላት ትምህርቲ ንምስፍሕፋሕን ፅሬቱ ንምምሕያሽን ንዝገብሩዎ ፃዕሪ ብምድጋፍ መነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽ ዓሊማ ትንቀሳቐስ ምህላዋን ብምግላፅ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥሩወርቅ ኣብርሃ እንግዳሸት ህንፀቱ ክሳብ ዝዛዘም ኣድላይ ዘበለ ደገፍን ክትትልን ክትገብር እያ ኢሎም።

ምክትል ከንቲባን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርትን ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣይተ ኣክሊል ብርሃነ ብወገኖም ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣብ ዝርከባ ሽዱሽተ ኣብያተ ትምህርቲ 8159 ተምሃሮ ትምህርቶም ኣብ ምክትታል ይርከቡ። ብመሰረት ’ዙይ ተምሃሮ ኣብ ዝተፃበበ ኩነታት ኮይኖም ይምሃሩ ምስ ምህላዎም ተኣሳሲሩ ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ኣሉታዊ ፅንዕንቶ የሕድር ኣሎ። እዚ ሕዚ ሰረት እምነ ተነቢሩሉ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ እንትዛዘም ግና ምችውነት ቤት ትምህርቲ ብምውሳኽ ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝህልዎ ብምዃኑ ንህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንዝገብሩ ኣይተ ገብረኪሮስ ወልደገብርኤልን ቤተሰቦምን ነዚ ኣብ ምትሕብባር ልዑል ኣበርክቶ ንትገብረልና ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ብሽም ተጠቀምቲ ተምሃሮን ነበርቲ ከተማ ዓብይ ዓድን ዘለና ክብሪ ክንገልፅ ንፎቱ ኢሎም።

ብሽም ብሞት ዝተፈለየኦም ብዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ጥሩወርቅ ኣብርሃ እንግዳሸት ዝስየም ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ዓሊሞም ምንቅስቓስ ክገብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ንሰን ተወሊደን ኣብ ዝዓበያላ ጣብያን ቑሸትን ሰረት እምነ ኩርናዕ ንምንባር ምኽኣሎም ኣብቲ ዕለት ንዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ዝተሰምዖም ሓጎስ ዝገለፁ ኣይተ ገብረኪሮስ ኣብርሃ እቲ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ ብምዝዛም ተምሃሮ ብኣተሓሳስባ ክእለትን ፍልጠትን ተሃኒፆም ክወፁን ንምግባር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ተምሃሮን ነበርትን ከተማ ዓብይ ዓዲ ህንፀት ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥሩወርቅ ኣብርሃ እንግዳሸት ንምብሳር ዘኽእል ሰረት እምነ ኩርናዕ ምንባሩ ዝተሰምዖም ታሕጓስ ብሰላማዊ ሰልፊ ገሊፆም።

You can also follow us on our Facebook page


Leave a Reply