ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር 1.2 ሚልዮን ብር ዝዋግአን መፃረይ ኩላሊት ማሽናት ንኮምፕርሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ኣበርኪታ

  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር 1.2 ሚልዮን ብር ዝዋግአን መፃረይ ኩላሊት ማሽናት ንኮምፕርሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ኣበርኪታ

Category : News


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊመን ንምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ዓለምለኸ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይነን ካብ ዝተጣየሻ ውዳበታት ወፃኢ ዓዲ ሓንቲ እያ።

እዛ ማሕበር ምስ ዓለምለኸ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምትሕብባር ናብ ትግራይ ኣትየን ንተሓከምቲ ሕፅበት ኩላሊት ዝውዕላሉ ባይታ ንምፍጣር ዝካየዱ ዝነበሩ ፃዕርታት ፍረ ኣፍርዮም ብልዕሊ 11 ሽሕ ዩሮ ዝተዓደጋ ሰለስተ ማሽን ካብ ቀረፅ ናፃ ኮይነን ክኣትዋን ብምኽኣለን 15 ጥሪ 2010 ዓ/ም ኣብ ኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ንዝተጣየሸ ንዝኽሪ መለስ ዜናዊ ማእኸል መፃረይ ኩላሊት ኣረኪባ።

ኣብቲ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ርኽኽብ ዝተረኸቡን ኣብ ዪኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ኮምፕሪኬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ፈፃሚ ዳይሬክተር ዝኾኑ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ከምዝተዛረብዎ፤ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ማእከል ብሰንኪ ሕማም ኩላሊት ፀገም ጥዕና ዘጋጠሞም ወገናትና ብብዝሓት ኣብ ዝመፅሉ ተጨናኒቖም ዝጥቀሙለን ሓሙሽተ መፃረይ ኩላሊት ጥራሕ ብምዃነን ኣብ እዋኑ ኣገልግሎት ስኣን ምርካቦም ንዝኸፍአ ፀገም ጥዕና ኩላሊት ዝቃልዕሉ ኩነታት ከምዝነበረ ይገልፁ።

ሐዚ ግና ይብሉ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ እዘን ብማልት ጨንፈር ኳታር ተዓዲገን ንኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ብሓገዝ ተዋሂበን ዘለዋ ተወሰኽቲ ማሽናት ግና እቲ ዝነበረ ምጭንናቕ ዝዓግታን ንተሓከምቲ ኩላሊት ኮነ ንሰብ ሞያ ጥዕና እቲ ማእኸል ዓብይ ሓገዝ ከምዘበርክታን ኣረዲኦም።

ብሓልዮት ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር ተዓዲገን ዝመፃን ንኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ዘረከበን ኣቦ ወንበር እታ ማሕበር ኣይተ ኤፍሬም ገብረህይወት ብገወኑ፤ ፀገም ጥዕና ኩላሊት ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሃገርናን ክልልና ዓብይ ፅዕንቶ ይኸውን ምህላው ዝተረድኡ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር ኣብ ዕዳጋ ዓለም ብር 1.2 ሚልዮን ዝዋግአን ሰለስተ ማሽን መፃረይ ኩላሊት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ምስ ዝርከብ መፍረይ ትካል ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕላ ምዃነን ክነረድእ ብምኽኣልና ብዝተፈጠረ ሓበራዊ ምርድዳእ ብ11‚150 ዪሮ ዓዲግና ንህዝብና ክነረክብ ብምኽኣልና ኣብዚ ሰናይ ስራሕ ኢዶም ሓዊሶም ንዝሓገዙና ኩሎም ኣካላት ብሽም ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር ክነመስግን ንፎቱ ኢሉ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ወፃኢ ምስ ዘለዋ ጨናፍራ ስሙር ግንባር ብምፍጣር ሽፋንን ፅሬትን ጥዕና ክልልና ክምሓየሽ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ትገብር ምህላዋ ብምግላፅ ፀገም ህዝቦም ኣብ ግምት ኣእቲዎም ሰለስተ ማሽናት መፅረይ ኩላሊት ንኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ከረክቡ ምኽኣሎም ንኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር ዘለና ክብሪ ብሽም ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ዓምለኸ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይን ተጠቀምቲ ክፋላት ሕብረተሰብን ክንገልፅ ንፎቱ ዝበሉ ድማ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ፣ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ዓምለኸ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ’ዮም።


 


Leave a Reply