ምሉእ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ተመሪቑ ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሩ

  • 0

ምሉእ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ተመሪቑ ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሩ

Category : News


ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ብ1998 ዓ/ም ኣብ ክልተ ዳስ 102 ተምሃሮ ብምሓዝ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚሩ። ብ1999 ዓ/ም ብተሳትፎ ህዝቢ ክልተ መምሃሪ ክፍሊ ዝሓዘ ሓደ ብሎክ ተሃኒፁሉ። ካብ 2007 ክሳብ 2009 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ድማ ሓሙሽተ መምሃሪ ክፍሊ ብጉልበት ህዝቢ ንህንፃ ዘገልግሉ ናውቲ ድማ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ካብ ዘዋፅእዎ ክፍሊት ብዝተረኸበ ፍልፍል ኣታዊ እቲ 70 ሚኢታዊ ንህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ክውዕል ብምግባርን ተወሰኽቲ ዳስ ክፍልታት ብምህናፅን ኣቢሉ 580 ተምሃሮ ተቐቢሉ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ እናምሀረ ፀኒሑ።

እዚ ፀገም ብኣግባቡ ዝተረደኡ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይን ምምሕዳር ወረዳ ኣስገደ ፅምብላን ድማ ኣብቲ ነባር ቤት ትምህርቲ ሓደ ደረጅኡ ዝሓለወ ብዓል ኣርባዕተ መምሃሪ ክፍሊ ብሎክ፣ ንኽልቲኡ ፆታ ዝፈለየ ክልተ ብሎክ ዓይነ ምድርን ሓደ ብሎክ ምምሕዳር ህንፃን ብምትሕብባር ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ክላስተር ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ኣስገደ ፅብምላን ተሃኒፁ 13 ጥሪ 2010 ዓ/ም ብምምራቕ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክፍቲ ኾይኑ።

ነቲ ቤት ትምህርቲ መሪቖም ዝኸፈቱ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልም፣ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ማልት ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ከም ዝበልዎ፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ህዝባን ኣባላታን ብምልዕዓልን ብምውዳብን ካብ ህዝቢ ዝኣከበቶ ሃፍቲ ንረብሓ ህዝቢ ክውዕል ብምግባር ኣብ ምጥፋእ ድኽነትን ድሕረትን ቁልፊ እጃማ እናበርከተት ፀኒሓ እያ። ሕዚ ድማ ኣብ ጨንፈር ማልት ክላስተር ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብምትሕብባር ዝኣከበቶ ብር 1.8 ሚልዮንን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ብዝመደቦ ብር 500 ሽሕን ብድምር ብር 2.3 ሚልዮን ዝወደአ ህንፃ ቤት ትምህርቲ ተሃኒፁ ንምረቓ ምብቕዑ ብሽም ዋና ቤት ፅሕፈት ማልትን ተጠቀምቲ ተምሃሮን ዘለና ናእዳ ዝለዓለ እዩ  ኢሎም።

ኣይተ ሰለሞን ወሲኾም እንትገልፁ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሓባር ቕልፅም ህዝቢ ድኽነት ንምርታዕ ዘኽእሉዋ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ትሃንፅ ኣላ እዚ ተጠናኺሩ ንክቕፅል ኣባላትን ደገፍትን ማልት ኣብ ጎና ኮይኖም ዘይዛሪ ደገፎም ክገብሩላን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ድማ ትምህርቶም ነፊዖም ክከታተሉን ኣብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቶም ተኽልታት ብምትካል ቤት ትምህርቶም ሓምለዋይ ከልብሱን ብምግባር ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ማልት ብፅሒቶም ከወፍዩ ፀዊዖም።

ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ኣስገደ ፅብምላ ኣይተ ዝናቡ ታደሰ ብወገኖም ማልት ካብ እትምስረት ናብዚ ኣብቲ ወረዳ ዝነበሩ ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት ንምቕራፍ ኣብ ጎኒ ህዝቢ እቲ ወረዳ ብምዃን እናሰርሐት ከም ዝመፀትን ሐዚ ድማ ኣብ ህንፀት ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ኣስገደ ፅምብላን ተጠቐምቲ ተምሃሮን ነታ ማሕበር ዘለና ክብሪ ዝለዓለ እዩ ክብሉ ገሊፆም።

ተወካሊት ማሕበር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨናፍር ክላስተር ኣዲስ ኣበባ ወ/ሮ ዘውዱ ገ/ኪዳን ብወገነን ህዝቢ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ተርኡ ዝተፃወተ እዩ። ሐዚ ድማ ኣብ ምጉልባት ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ኮይኑ ዝንኣድ ኣበርክቶ ይገብር ብምህላው ተጠቃምነትን ተሳታፍነትን ህዝቢ እቲ ወረዳ ብቐፃልነት ንምርግጋፅ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨናፍር ክላስተር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትየን።

ነባሪ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ቑሸት ብርሃን ቐሺ ንጉሰ መሰለ ህንፀት መምሃሪ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ደቅና ርሑቕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ዘድሓኖም ብምዃኑ ኣብቲ ሰናይ ተግባር ንዝተሳተፉ ኩሎም እንተመስግኑ ተምሃራይ ሻምናይ ክፍሊ ክብሮም ኣብርሃ ድማ ኣብ ዳስ ኮይኖም ኣብ ዝምሃሩሉ እዋን ንሓደጋ ተፃባእቲ እንስሳ፣ ንፋስ ቑርን ይቃልዑ ከምዝነበሩን ሐዚ ደረጅኡ ኣብ ዝሓለወ መምሃሪ ክፍሊ ኣትዮም ክምሃሩ ንዘኽኣልዎም ንኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ምምሕዳር ወረዳ ኣስገደ ፅምብላን ዘለዎ ክብሪ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ገሊፁ።


Leave a Reply