ብልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ተመሪቑ

  • 0

ብልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ተመሪቑ

Category : News


ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ሓውዜንን ብምትሕብባር ከይዲ ህንፀቱ ንምብሳር 12 ሰነ 2008 ዓ/ም ሰረት እምነ ኩርናዕ ዝተነበረሉ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ህንፀቱ ብምዝዛም 12 ጥሪ 2010 ዓ/ም ንምረቓ በቒዑ።

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ብብር 8.5 ሚልዮን ወፃኢ ኣብያተ ፈተነ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪን ኮምፒዩተር ማእኸልን 150 ተምሃሮ ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ ቤተ-ንባብ ዝሓዘ ብዓል ሓደ ደብሪ ህንፃ ከምኡ’ውን ብብር 3.5 ሚልዮን 4 መምሃሪ ክፍሊ ዘለዎም ክልተ ብሎካት፣ ሓደ ብሎክ ምምሕዳራዊ ህንፃ ብዓል 8 ነዃል ዘለዎን ንኽልቲኡ ፆታ ዝፈለየ ክልተ ብሎክ ዓይነ ምድሪን ተሃኒፁሉ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ድልው ክኸውን ዝተገበረ ኮይኑ ብር 1.2 ዝወድኡ ናውትታት ትምህርቲ ተዓዲጎምሉ ስሩዕ ስርሑ ክጅምር ’ዩ።

ኣብ ዕለት ምረቓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ላዕለዎት ኣመራርሓ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ካብ 11 ጨናፍር ክላስተር ማልት ኣዲስ ኣበባ ዝተውፃእፅኡ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን፣ ኣመራርሓ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ሓውዜንን ተጠቀምቲ ክፋላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም ’ዮም።

ነቲ ቤት ትምህርቲ መሪቖም ዝኸፈቱ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስን ወኪል ጨናፍር ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ሓላፊ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣይተ ይሳቕ ግርማይን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መንግስቲ ክሽፍኖም ኣብ ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ንምምላእ መላእ ኣባላን ደጋፊኣን ኣተሓባቢራ እትሃንፀን ዘላ ኣብያተ ትምህርቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ንምልቓቕ ዘኽእላ ቑልፊ መሳርሒ እዩ ኢሎም።

እዚ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ተማሊኡሉ ብብር 13.2 ሚልዮን ወፃኢ ተሃኒፁ ንምረቓ በቒዑ ዘሎ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንክዛዘም እጃሞም ንዝወፈዩ ኣባላትን ኣመራርሓን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ሓውዜን ምስጋንኦም ብምግላፅ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ንዝምሃሩ ተምሃሮ ዝለዓለ ውፅኢት ኣምፂኦም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንምእታው ዝኽእሉሉ ባይታ ንምፍጣር ንትምህርቶም ዝለዓለ ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስን ወኪል ጨናፍር ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ሓላፊ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ይሳቅ ግርማይን ወሲኾም ገሊፆም።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሾ ተምሃሮ ዓስራይ ክፍሊ ዝኾኑ ሃፍቶም ሃይላይ፣ ራሄል ኣረጋዊን ማህደር በርሀን ብወገኖም፤ ሕዚ ይምሃሩሉ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ብቑፅሪ ብዙሓት ብምዃኖም ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይኹን ኣጠቓቕማ ቤተ ፈተነን ፅዕንቶ ካብ ምሕዳር ንላዕሊ ካብ ርኡቕ ቦታ መፂኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሾ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ናይ 20 ደቒቓ መንገዲ ክንክየሎም ኣብ ዝኽኣለን ሐዚ ኣብ ዝተሃነፀን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን መፂኦም ዝምሃርሉ ዕድል ዝፈጠረ ብምዃኑ ታሕጓስና ወሰን የብሉን ብምባል እንትገልፁ ማልት ነዚ ቤት ትምህርቲ ኣህኒፃ ንወረደኦም ክተረክብ ምኽኣላ ክትምስገን ይግብኣ ኢሎም።

ህንፀቱ ተዛዚሙ ንምረቓ ዝበቕዐ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ብኽልተ ሽፍቲ 800 ተምሃሮ ተቐቢሉ ከምህር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ከም ዝተሃነፀ ኣብቲ ዕለት ተገሊፁ እዩ።


Leave a Reply