ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ2.5 ሚልዮን ብር ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣንቢራ

  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ2.5 ሚልዮን ብር ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣንቢራ

Category : Uncategorized

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማልት ጨንፈር ጀርመን፣ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ወልቃይት ዝህነፅ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ 2.5 ሚልዮን ብር ወፃኢ ንምህናፅ ዘኽእል ሰረት እምነ 26 ታሕሳስ 2010 ዓ/ም  ኣንቢራ።

ኣብ ዳስ ኮይኖም ዝምሃሩ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ ናብ ደረጅኡ ዝሓለወ ህንፃ መምሃሪ ክፍሊ ንምቕያር ዓሊሙ ኣብ ዝተነበረ ሰረት እምነ ነበርቲ ወረዳ ወልቃይት ጣብያ ደጀና ቑሸት ጎዶጎዳን ከባቢኣን ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶክተር ታደለ ሓጎስ፣ ኣቦ ወንበር ማልት ጨንፈር ጀርመን ኣይተ ሰለሞን ኣሰፋ፣ ኣካቢ ቦርድ ማልትን ፕሬዚዳንት ዪኒቨርቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት፣ ነበርትን ኣባላት ካቢኔ ምምሕዳር ወረዳ ወልቃይትን ተረኺቦም ዮም።

ኣብ ምንባር እምነ ሰረት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ከም ዝገለፅዎ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መንግስቲ ክበፅሖም ኣብ ዘይክኣሉ ከባብታት ብምእታው ኣብያተ ትምህርቲ ትሃንፅ ከም ዘላን ናዚ መቐፀልታ ሐዚ ዳስ ክፍልታት ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ ናብ ዘመናዊ መምሃሪ ክፍሊ ንምቅያር 2.5 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ብሓደ ብሎክ ምምሕዳራዊ፣ ሓደ ኣርባዕተ ክፍሊ ዝሓዘ  መምሃሪ ክፍልን ብዓል 4 ነዃል ዘለዎን ንኽልቲኡ ፆታ ዝፈለየ ክልተ ብሎክ ዓይነ ምድሪ ከምዝህነፅ ሓቢሮም።

ኣካቢ ቦርድ ማልትን ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወትን ኣቦወንበር ማልት ጨንፈር ጀርመን ኣይተ ሰለሞን ኣሰፋን ብወገኖም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምችው ዝኾነ ሃዋህው ንምፍጣር ህንፃታት ናይ ምህናፅን ናውቲ ትምህርቲ ናይ ምምላእን ስራሕቲ ንምውጋን ኣብ እትገብሮ ምንቅስቓስ ኣብ ጎና ኮይኖም ከምዝሰርሑን ወለድን ማሕበረሰብ ትምህርቲ ጎዶጎዳን ድማ ተምሃሮ ትምህርቶም ብኣግባቡ ክከታተሉ ብውፅኢት ትምህርቶም ፀብለልታ ኣርእዮም ንክወፁን ፃዕሪ ክገብሩ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

ነበርቲ ጣብያ ደጀና ቑሸት ማይሊሓምን ኣካላት ኣመራርሓን ወረዳ ወልቃይት ብግዲኦም ፅላል ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳስ ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ ናብ ዘመናዊ ህንፃ ንምቕያር ሰረት እምነ ምንባራ ዝተሰምዖም ሓጎስ ብሰላማዊ ሰልፊ  ብምግላፅ ኣብ ጎኒ ማልት ተሰሊፎም ከምዝንቀሳቐሱ ’ውን ቃል ኣትዮም።


Leave a Reply