ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ መራኸብቲ ሓፋሽ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጣ

  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ መራኸብቲ ሓፋሽ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጣ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብምትሕብባር ኣብ ክልልና ምስ ዝርከባ ኩለን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ከተማ ውቕሮ መድረኽ ዘተ ኣካይዳ።

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ዝሰርሐቶም ዓበይቲ ስራሕቲ ንምይይጥ ዝቐረቡ እንትኾኑ እታ ማሕበር ትልሚ ስትራቴጅክ ሰለስተ ዓመታት ብምሕንፃፅ ኣብ ቀፀልቲ ዓመታት ትሰርሖም ስራሕትን ዝሓዘቶም ዓበይቲ መደባትን ‘ውን ንተሳተፍቲ ቀሪቦም ’ዮም።

ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ፣ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ ማልት ካብ ድኽነትን ድሕረትን ናፃ ዝኾነትን ዝማዕበለትን ትግራይ ጋህዲ ንምግባር ዓሊማ ቅድሚ 28 ዓመታት ካብ ትጣየሽ ንነዘ ኣብ መላእ ትግራይ ልዕሊ 650 ቀዳማይ ብርኪ፣ 41 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን 2 ዓበይቲ ሆስፒታላትን ምስ ኣባላታን ደገፍታን ተሓባቢራ ብምስራሕ ንተጠቃማይ ሕብረተሰብ ከምዘመሓላለፈት ገሊፆም።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሃፍታ ኣባላታ ዝብል መሪሕ ቃል ተሓንጊጣ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ኣባላታ ብምልዕዓል ኣብ ፅላል ማሕበሮም ተወዲቦም ኣብ ልምዓት ሃገሮምን ክልሎምን ተሳተፍቲ ንክኾኑ ብዝገበረቶ ምንቅስቓስ ዛጊድ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ኣባላት ከምዘለውዋ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ወሲኾም ሓቢሮም።

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ኣብ ክልልና ካብ ዝርከባ ኩለን መራኸብቲ ሓፋሽ ዝተወከሉ ኣካላት ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ዘተረኸቡ እንትኾኑ ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ እታ ማሕበር ዘድሃቡ ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርኢቶታትን ብምልዓል ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዶም ’ዮም።


Leave a Reply