መበል 20 ዓመት ምስረታ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብድሙቕ ፅንብል ተኸቢሩ

  • 0

መበል 20 ዓመት ምስረታ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብድሙቕ ፅንብል ተኸቢሩ

Category : News

ብሓልዮት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ1990 ዓ/ም ዝተጣየሸት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ መበል 20 ዓመት ምስረትኣ 7ን 8ን ታሕሳስ 2010 ዓ/ም ብድሙቕ ፅንብል ኣብዒላ።

ኣብ ብዓል ምስረታ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ መስረቲ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ኣመራርሓ ማልትን መንግስቲ ትግራይ፣ ተምሃሮ ነበር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ኣመራርሓን ማሕበረሰብ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ፅንዓታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም፤ ማልት ምስ ትእምት፣ ዓምለኸ ባንኪ ኣንበሳን ሚስተር ማርክ ገልፋንድ ብምትሕብባር ብልዕሊ 43 ሚልዮን ብር ዝተሃፁ መንበርን መምሃሪ ክፍልን ተምሃሮ ንምረቓ ዝበቕዑ እንትኾኑ ማልት ምስ ክልል ስታፍ ብልዕሊ 3 ሚልዮን ብር ወፃኢ ኣቢሉ ኩለመዳይ መዘናግዒ ተምሃሮ ንምህናፅ ዘኽእል ሰረት እምነ ’ውን ተነቢሩ እዩ።

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ካብ ዝምስረት ንነዘ 1245 ተምሃሮ ኣምሂሩ ብምውፃእ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርናን ዓለምናን ኣትዮም ዝምሃሩሉን ዕድል ብምፍጣር ኣብ ልምዓት ሓይሊሰብ ክልልናን ሃገርናን ልዑል ኣበርክቶ ከምዝገበረን ሐዚ ይካየደሉ ብዘሎ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ መጠን ሓፈሻዊ ቅበላ ካብ 9ይ ክሳብ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ሐዚ ካብ ዘለዎ 581 ብሰለስተ ዕፅፊ ንምዕባይ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብቲ ዕለት ተገሊፁ እዩ።

ኣብ ብዓል መስረታ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ኩለመዳይ ዕብየት እቲ ቤት ትምህርቲ ርኡይ ኣበርክቶ ንዝነበሮም ነባር ኣመራርሓ ማልት፣ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላትን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮን ናይ የቐንየልና ሽልማት ኣበርኪታ እያ።

ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!


Leave a Reply