ምስፍሕፋሕ ማእኸል ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ (ICT)

ኣብ መላእ ትግራይ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ። ካብዚአን ኣብ 32 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣብ 36 ድማ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ማእኸል ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዝተኣታተወለን እንትኾና እዚ ስራሕ ምስፋሕ ማለት ኣብ ክልልና ዘለው ፀጋታት ዘመናዊ ብዝኾነ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣቢልካ ስራሕቲ ሕርሻ፣ ቱሪዝም፣ ማዕድን፣ ኣወሃህባ ግልጋሎትን ካልኦት ፀጋታትን ትግራይ ንዓለም ምፍላጥ ዘኽእለና ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ኣብ 197 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ንምግፋሕ ክስራሕ እዩ።ዃ

Share this