ሓበሬታ ዝምዝግብ   ,   08-23-2019


ፍሉይ ቲቶርያል ፕሮግራም

ፍሉይ ቲቶርያል ፕሮግራም ንፉዓት ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ዪኒቨርሲቲ ንምእታው ቅድመ ምድላው ዝገብሩሉ ደገፍ ትምህርቲ ዝውሃበሉ ዕድል ምፍጣር ‘ዩ። እዚ ፕሮግራም ኣብ እዋን ክራማት ካብኦም ብዝሐሹን መዘነኦም ተምሃሮን መምህራን ዩኒቨርሲትን ኣብ ትርፊ ግዘ ብዓርሰ ተበግሶ ዝውሃብን ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዝህልዎ እዩ።