ታሪክን ክብርታትን ትግራይ ናብ ህፃናት ትግራይ ምስራፅ

ህፃናት ሓቀኛ መንነት፣ ክብሪ፣ ታሪኽ ተጋሩን ፀጋታት ትግራይን ፈሊጦም ክዓብዩን ፈተውቲ ዓዶምን ህዝቦምን ዝኾኑ ዜጋታት ንምቕራፅ ዝሕግዝ ናይ ሶፍት ፕሮግራም ትምህርቲ ክውሃብ ክግበር እዩ።