ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍልታት ምልዋጥ

ኣብ ትግራይ 2,213 ቐዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ። ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ እዚአን 29 ሽሕ ዝኣኽላ ምምሃሪ ክፍልታት እንትህልዋ ካብዚ እዘን 3,142 ብጭቓ ዝተስረሓ እተን 3.072 ድማ ዳስ እየን። ብመሰረት ‘ዙይ ኣብዚ ስትራተጂክ ትልሚ እዚ እዘን ዳሳት ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍልታት ብምልዋጥ ህፃናት ካብ ቁሪ፣ ፀሓይን ንፋስን ወፂኦም ኣብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍልታት ዝምሃሩሉ ባይታ ንምፍጣር ዝስራሕ እንትኸውን በብዓመቱ 1000 ዳሳት ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ ክውገን እዩ።

Share this      ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍልታት ምልዋጥ

ኣብ ትግራይ 2,213 ቐዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ። ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ እዚአን 29 ሽሕ ዝኣኽላ ምምሃሪ ክፍልታት እንትህልዋ ካብዚ እዘን 3,142 ብጭቓ ዝተስረሓ እተን 3.072 ድማ ዳስ እየን። ብመሰረት ‘ዙይ ኣብዚ ስትራተጂክ ትልሚ እዚ እዘን ዳሳት ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍልታት ብምልዋጥ ህፃናት ካብ ቁሪ፣ ፀሓይን ንፋስን ወፂኦም ኣብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍልታት ዝምሃሩሉ ባይታ ንምፍጣር ዝስራሕ እንትኸውን በብዓመቱ 1000 ዳሳት ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ ክውገን እዩ።

 

 

Share this