ዝተወድኡ ፕሮጀክታት

ዝተፈፀሙ ፕሮጀክታት

       ስራሕቲ ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ

 • ህንፀት ልዕሊ 673 ቀዳማይን 44 ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ምምላእ ናውትን
 • ካብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዝተሓረዩ ብሉፃት ተምሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ብኣሕዳሪ ተቐቢሉ ዘምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ምህናፅን ምምላእ ናውትን።
 • ኣብ ትምህርቲ ኤሌክትሪካል ኢንጅነሪንግ፣ ኮምፒዩተር ሳይንስንን ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጅን ዘምህር ኮሌጅ (MIT)
 • ምጥያሽ ቨርቹዋል ኮምፒተር ማእኸላትን ምምትእትታው ኦፍላይን ዲጂታል ላይብረሪን ኣብ 36 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ
 • ህንፀትን ምምላእ ናውትን 21 ላይብረሪታት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ
 • ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቐፀሩ መጣቐስቲ መፃሕፍቲ፣ ኣሽሓት ንዝቑፀሩ መምህራን፣ ርእሳነ ምምህራን፣ ወለዲን ኣመሓደርቲ ጣብያታትን ሓፀርቲ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ተዋሂቦም

 ህንፀት ትካላት ጥዕና

 • ህንፀት 2 ዓበይቲ ሆስፒታላት
 • ህንፀት 7 ጣብያታት
 • ህንፀት 7 ኬላታት ጥዕና
 • ህንፀት 77 ክልኒካት
 • ግምቶም ልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ዝወድኡ ናውቲ ሕክምና
 • ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ንሰብ ሞያ ጥዕና፣
welcome