Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 173

Who's Online

We have 23 guests and no members online

መዘክር ሙሉጌታ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ተምሃሪት ቐዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ማክዳ ሙሉጌታን ድማ ተምሃት 12 ክፍሊ እየን። እዘን ተምሃሮ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ናብ ትውልዲ ዓዲ ወለደን ትግራይ ንምርኣይ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ተምሃሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ እንትጉዓዙ ይዕዘባ።

 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ርሑቕ መንገዲ ኣብ ዝጉዓዙሉ ደፍተሮም ኣብ ኢዶም ሒዞም ዝረኣያ መዘክርን ማክዳን ንወላዲተን ወይዘሮ ታደለች ሕሸ እዞም ተምሃሮ ካብ ርሑቕ መንገዲ እዮም ዝጉዓዙ ዘለው ደፍተሮም ንምንታይ ኣብ ቦርሳ ዘይሕዙዎ ኢሊን እንትሓትአን እዚ እማ ካብ ዓቕሚ ወለዲ ንላዕሊ ስለዝኾነ እዩ ዝብል መልሲ ይረኽባ።

ኣብ ትግራይ ዝነበረን ፃንሒት ዛዚመን ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዝምለሳሉ “ሕብረት ብሩህ ተስፋ መናእሰይ"  "Young Hopefuls Incorporated" ዝብል ትካል ኣጣይሸን እናሰርሓ ዝርከባ ኮይነን ኣብዚ እዋን ካብ ርሑቕ ቦታ እናተጉዓዛ ንዝመሃሩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተምሃሮ ደፍተሮም ብቦርሳ ሒዞም ዝጉዓዙሉ ባይታ ንምፍጣር ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ብምትሕበባር ዝሕገዙሉ ባይታ ንምፍጣር ሰፋሕቲ ፃዕርታት ክገብራ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ወረዳታት ክልተ ኣውላዕሎ፣ ኣፅቢ ወንበርታ፣ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባን ከተማ ውቕሮን ኣብ ዝርከባ 12 ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃሩ 580 ተምሃሮ ዝኸውን ቦርሳ (BACK BAG) ሓገዝ ገይረን ኣለዋ።

ተመሃሪት ብርኽቲ ሃይላይን ተምሃራይ ሃይለስላሴ ካሕሱን ካብ ከተማ ውቕሮ ኣስታት 5 ኪሎሜትሮ ርሒቑ ካብ ዝረከብ ቁሸት ዓዲወረማ ብምምፃእ ኣብ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ውቅሮ 11 ክፍሊ ይምሃሩ።  እቲ ዝተገበረሎም ሓገዝ ዝፈጠረሎም መንግፈስ ዝሓተትናዮም እዞም ተምሃሮ ብግዱሳት ተጋሩ መዘክርን ማክዳን ዝተገበረሎም ሓገዝ ቦርሳ ደፍተርን መፃሕፍት ኣብ ኢዶም ሒዞም ካብ ምጉዓዝ ከም ዘድሓኖም ይገልፁ።

እዚ ሓገዝ ብኣንፃር ምንኣስን ምዕባይን ውህብቶ ኣይንሪኦን ዝበሉ እዞም ተምሃሮ እቲ ዝዓቢ ነገር ኣተሓሳስባ ክሳብ ዝኾነ ኣሓቶም መዘክርን ማክዳን ካብ ትዕዝብተን ተበጊሰን ዘሎ ፀገም ንምእላይ ሓሲበን ምንቅስቃሰን ፅባሕ ዝዓበየ ፕሮጀክት ሓንፂፀን ፀገም ህዝብና ኣብ ዝቃለለሉ ዓውዲ ክነጥፋ ዝሕግዘን ኮይኑ ንዓና `ውን መርኣያ ኮይነና ኣለዋ ኢሎም

ተምሃሪት ትርሓስ ተካ ብወገና ካብ ጣብያ ገንፈል ደንጎሎ ናብ ከተማ ውቕሮ ብግምት 45 ደቒቓ ተጓዒዛ ምምፃእ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ውቕሮ 10ይ ክፍሊ ከም እትምሃር ትዛረብ። ኮይኑ ግና ትብል ተምሃሪት ትርሓስ ደፍተርን መፅሓፍን ብኢድና ሒዝና ናብ ትምህርቲ ኣብ ንጉዓዘሉ ደፍተርና ይኹን መፅሓፍና ይወድቀና። ብምዃኑ ድማ ደፍተርና ኣብ ዘይእዋኑ ይቐደድ። በዙይ `ውን ተምሃሮ ደፍተርና ከምብሓዱሽ ንምፅሓፍ ንግደድ ቤት ትምህርትና `ውን ዝተቐደደ መፅሓፍ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣፀጋሚ ስለዝኸውን ሓዱሽ መፅሓፍ ክገዝእ ዝግደደሉ እዋን ኣሎ። ከም ናህተይ ኣገላልፃ እዚ ሓገዝ ዝገበራልና መዘክርን ማክዳን እዚ ዓይነት ፀገም ተዓዚበን ክፈትሐዞ ፈቲነን ኣለዋ።

እዚ ምንቅስቃስን ድማ ንዓይ መርኣያ ኮይኑኒ ኣሎ። ካብዚ ዝምሃሮ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ንተግባራውነቱ እንተተንቀሳቒስካ ንፅቡቕ ኩሉ ስለዝስዕቦ ደጋፊኻ ብዙሕ ምዃኑ ኣሚነ ኣለኹ። ስለዙይ ዝቕፅል ናህተን ኣሰር ስዒበ ክሰርሕ እየ ብምባል ትገልፅ ተምሃሪት ትርሓስ ተካ።

ርእሰ መምህር መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ውቕሮ መምሀር ይልማ ሃይለኪሮስን ርእሰ ምምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር መዝገበ በሪሁን ብወገኖም፤ ወ/ሮ ታደለችን ደቀን መዘክርን ማክዳን ፀገም ተምሃሮ ኣብ ግምት ብምእታው ዝዓቕመን ዝገበረኦ ሓገዝ ብሽም ሓገዝ ዝተገበረሎም ተምሃሮን ማሕበረሰብ እተን ኣብያተ ትምህርትን ናእዳና ዝለዓለ እዩ ኢሎም።

ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ተወካሊ ወ/ሮ ታደለችን ሕሸን ደቀንን ዝኾኑ መምህር ዳዊት ኣረጋይ ብወገኖም፤ ፈለማ ደቀን ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ኣዕብንየን ክንቀሳቐሳ ንዝገበራ ወይዘሮ ታደለች ብምስጋን መዘክረን ማክዳን ተበግሶ ወሲደን ኣብ ተምሃሮ ዘሎ ፀገም መትሓዚ ደፍተር ቦርሳ (Back Bag) ንምፍታሕ ዝገበረኦ ፃዕሪ ተዓዊቱ ንሕድሕድ ተምሃሮ ክባፃሕ ብምኽኣሉ ብሽም ተጠቀምትም ማሕበር ልምዓት ትግራይን ንኢዶም።    

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ብምትሕብባር እቲ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ክባፃሕ ብምግባር ግቡኣ ፈፂማ እያ።

 

 Click Here to see more photos...

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms