Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 108 guests and no members online

01 ጥቅምቲ 2007ዓም ኣብ ዝተሳለጠ ሓበራዊ መድረኽ ካብ ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድ ማልት ከተማ መቐለ፣ ክልል ስታፍን ማልትን ዝተውፃፅኡ ኣካላት ዝተረኸቡ እንትኾኑ፣ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ማልት 2007ዓምን ትልሚ 2008ዓምን ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዶም፡፡ እቲ ኣብ ከተማ ኲሓ ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታትን ዞባ ክልል ስታፍን ዝመፁ ተሳተፍቲ ዝሓወሰ እንትኸውን፣ በቢክፈለ ከተምኡ ዝነበሩ ሕፅረታትን ዝተመዝገቡ ዓወታትን ብዝርዝር ተራእዮም፡፡
ነቲ ሓበራዊ ዘተ ዝኸፈቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ከተማ መቐለ ኣይተ መኮነን ብርሃነ እንትኾኑ፣ ማልት ማሕበረ - ቁጠባዊ ፀገማት ዞባና ይኹን ክልልና ንምፍታሕ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ዝነኣድ’ዩ ክብሉ ተዛሪቦም፡፡ ነዚ ሰናይ ተግባር ማልት ዝምልከተና ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ልዑል ጠመተ ክንህበሉ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ መኮነን፣ ክሳብ ሐዚ ዘጋጠሙና ፀገማት ብምልላይን ብምፍታሕን ኣብ ዓመተ 2008ዓም ዝህልው መደባት ብግቡእ ክንፍፅሞም ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡ ኣይተ መኮነን ኣተሓሒዞም ማልት ብህዝቢ ትፍቶን ከም ኣርማ ህዝቢ ትግራይ ትረአን ትካልያ ምስበሉ፣ እዚ ዓብይ ፀጋ እንተተጠቒምናሉ ዕውት ስራሕ ከምንሰርሕ ጥርጥር የብለይን ክብሉ ተዛሪቦም፡፡ ካብ ኣባላት ማልት ካብ ዝዋፃእ እቶት እቲ 70 ሚኢታዊ መፈፀሚ መደባት ልምዓት ኣብ ክፍለ ከተማታትና ስለዝተርፍ፣ ኣብ ኣብያተ ትምህርትና ይኹን ትካላት ጥዕናና ዝረአ ክፍተት ንምፍታሕ ኣዝዩ ሓጋዚ’ዩ ዝበሉ ኣይተ መኮነን፣ ክፍለ ከተማታትና ነዚ ዕድል ብግቡእ ብምጥቃም ሕቶ ነበርተን ንምምላስ ብሰፊሑ ክሰርሓሉ ይግባእ ክብሉ ኣዘኻኺሮም፡፡
ኣፈፃፅማ መደባት ኣመልኪቶም ፀብፃብ 2007ዓም ብዝርዝር ዘቕረቡ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ከተማ መቐለ ኣይተ ፍስሃ ታደሰ ብወገኖም፣ ተታሒዞም ዝነበሩ መደባት ምፍራይ ኣባላትን ምድንፋዕ እቶትን ብብርኪ ዞባ እንትረኣዩ ኣፈፃፅመኦም ኣዝዩ ትሑት ከምዝኾነ ኣብሪሆም፡፡ ብፍላይ ማሕበረሰብ ንግድን ነበርቲ ከተማን ኣባላት ንምግባር ዝተትሓዘ መደብ ዳርጋ ዘይተሰርሐሉ’ዩ ዝበሉ ኣይተ ፍስሃ፣ እዙይ ክንጥቀመሉ ዝነበረ ዕድል ዘበላሸወ’ዩ ብምባል ገሊፆም፡፡ ዋላኳ ካብ ክፍለ ከተማ ናብ ክፍለ ከተማ ዝተፈላለየ ኣፈፃፅማ እንተሃለወ፣ ከምዞባ ወሲድካ እንትረአ ስራሕቲ ማልት ኣብ ከተማና ክንድቲ ዝድለ ኣይተሰርሐን ዝበሉ ኣይተ ፍስሃ፣ ብተነፃፃሪ ክፍለ ከተማታት ሰሜንን ቀዳማይ ወያነን መደባት ማልት ብዝሐሸ ዘሰጎማ ከምዝኾና ኣብሪሆም፡፡ ብሓፈሻ 100,498 ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኣባላት ምግባር ካብ ዝብል መደብ 2007ዓም 61,525 ኣባላት ብምፍራይ ተዛዚሙ’ሎ ዝበሉ ኣይተ ፍስሃ፣ 6,988,016 ብር ንምእካብ ካብ ዝተትሓዘ መደብ 1, 678,627ብር ጥራሕ ከምዝተኣከበ ገሊፆም፡፡
ኣይተ ፍስሃ መብርሂኦም ብምቕፃል በቢክፋል ማሕበረሰቡ ኣባላት ማልት ዝኾኑ እንትረአ ኣብ ሰራሕተኛ መንግስትን ተምሃራይን ብፅቡቕ ኣገባብ ተሰሪሑ’ዩ ድሕሪ ምባል፣ ኣብ ነበርቲ ከተማን ማሕበረሰብ ንግድን ግን ኣይተሰርሓሉን ኢልካ ምግላፅ ከምዝከኣል ሓቢሮም፡፡ ብፍላይ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ዝሓሸ ዓቕምን ኣባል ንምዃን ዘለዎ ቅሩብነትን ዓብይ ከምዝኾነ ዝገለፁ ኣይተ ፍስሃ፣ እቲ ኣመራርሓ ብቕርበት ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ምዒዶም፡፡
ኣፈፃፅማ መደባት ማልት ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኩለን ዞባታት ትግራይ እንትነፃፀር ኣዝዩ ዝተሓተ ከምዝኾነ ዝገለፁ ድማ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ውዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ ሃፍትን ማልት ኣይተ ሃ/ማርያም ሃፍቱ’ዮም፡፡ እቲ ኣፈፃፅማ መደባት ዝተሓተሉ ምኽንያት ኣመራርሓ ስራሕ መንግስቲ ከተማ መቐለ ክሳብ ታሕቲ ወሪዱ ብዘይምሕጋዙ ከምዝኾነ ዘለዎም እምነት ዝገለፁ ኣይተ ሃ/ማርያም፣ ኣብ’ዚ መድረኽ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ስለዘሎ ብስፍሓት ክዝተየሉ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም፡፡
መደባት ማልት ናይ ዘመቻ ስራሕ ኮይኑ ምምፅኡ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ እቲ ሓበራዊ መድረኽ ብወገኖም፣ ዝተረኣየ ውፅኢት ናይ’ዚ ነፀብራቕ ከምዝኾነ ሓቢሮም፡፡ እቲ ፀገም መደባት ማልት ናይ ዘመቻ ስራሕ ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ፣ ጠመተ ሂብካ ዘይምስራሕ’ውን ከምዝኾነ ዝገለፁ እቶም ተሳተፍቲ፣ ብምዕዋትን ምውዳቕን እቶም መደባት ንርባሕን ንጉዳእን ባዕልትና ስለዝኾና ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም፡፡ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ብሕፅረት እታወታት ከምዝፅገማን ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዓብይ ብድሆ እንዳኾነ ይኸይድ ምህላውን ዘዘኻኸሩ እቶም ተሳተፍቲ፣ ካብ ኣባላት ማልት ካብ ዝዋፃእ መዋጮ እቲ 70 ሚኢታዊ ኣብ’ቲ ከባቢ ስለዝተርፍ ፀገም እታወታት ኣብያተ ትምህርቲ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ብምዃኑ ኣብ 2008ዓም ብዕቱብ ከምዝሰርሕሉ ኣረጋጊፆም፡፡
ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ዘተ ኣብ 2008ዓም ብሓፈሻ ልዕሊ 22 ሽሕ ኣባላት ማልት ብምውዳብ ልዕሊ 8 ሚልዮን ብር ካብ ከተማ መቐለን ዞባ ክልል ስታፍን ንምእካብ ብትልሚ ከምዝተትሓዘ ተገሊፁ፡፡

Click here  to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms