Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 115 guests and no members online

 

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተምሃሩኡ ዘመረቐ 07 ሰነ 2007 ዓ.ም ኣብ ቀፅሪ’ቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምረቓ እዩ። ኣብቲ ስነ - ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፦ “ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ካብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ንፉዓት ተምሃሮ ተቐቢሉ ንኣርባዕተ ዓመታት ግልጋሎት ምግብና፣ መሕደርን ክዳንን ክረኽቡ ብምግባር፣ ፅሬቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ክወስዱ ድሕሪ ምፅናሕ፤ ኣብ’ዚ በጀት ዓመት ፈተና መሰናዶ ትምህርቶም ዛዚሞም ንምረቓ ምብቅዖም ብምሕባርን፣ ተምሃሮ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝረኸብኩሙዎ ኩለመዳያዊ ዓቕሚ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ምስኣተኹም’ውን መሰረት ክኾነኩም’ዩ”፣ “በርቲዕኩም ብምስራሕ ኩርዓት ሃገርኩምን ክልልኩምን ከምትኾኑ ጥርጥር የብለይን” ክብሉ ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንምስፍሕፋሕን ቁፅሪ ዝቕበሎም ተምሃሮ ንምውሳኽን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ትገብር ከምዘላ ዝሓበሩ ዶ/ር ታደለ፣ ሐዚ ተመሪቖም ዝወፁ ዘለው ተምሃሮን ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ኣብ ጎኒ ማልትን ቤት ትምህርቶምን ዓሲሎም ኩለመዳያዊ ሓገዞም ክልግሱ ፀዊዖም፡፡

 

ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክሳብ ሐዚ 1,077 ተምሃሮ ከምዘመረቐ ዝሓበሩ ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ሃ/ኪሮስ መናሰቦ 46 ደቂ ተባዕትዮን 45 ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ ብድምር 91 ተምሃሮ ኣብዚ ስነ - ስርዓት ይምረቑ ምህላዎም ብኹለመዳያዊ ዓቕሞም ዘሓሹ ኮይኖም ክወፁ ሰፊሕ ስራሕ ከምዝተሰርሐን ኣብሪሆም፡፡ “ዓቕሚ ምቕባል ቤት ትምህርትና ኣብዚ ዓመት ካብ 90 ናብ 120 ተምሃሮ ዓብዩ ይርከብ ዝበሉ ርእሰ መምህር፣ ኣብ ዘበን ትምህርቲ 2008ዓም’ውን ዝቕበሎም ተምሃሮ ሓፍ ከብል’ዩ፤ እዙይ ኣዝዮም ብሉፃት ተምሃሮ ንክልልናን ሃገርናን ብበዝሒ ንምፍራይ ዝህልዎ ረብሓ ዓብይ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ’ውን ኩሎም ይግበኣና በሃልቲ ኣካላት ሓገዞም ከሐይሉ ይግባእ” ክብሉ ዝተዛረቡ ርእሰ መምህር ሃ/ኪሮስ፣ ብሓፈሻ ኣብ በጀት ዓመት 2007ዓም ተታሒዞም ዝነበሩ መደባት ብዝድለ ኣገባብ ከምዝተፈፀሙ ገሊፆም፡፡

 

ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንምምሕያሽ ሕብረት ወለዲ፣ ተምሃሮን መምህራንን ከምብሓዱሽ ተጣይሹ ርኡይ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ከምዝርከብ ዝሓበሩ ርእሰ መምህር ሃ/ኪሮስ፣ ነዚ ስራሕ ንምሕጋዝን ግደ ነበር ተምሃሮ ንምድልዳልን ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ከምብሓዱሽ ተወዲቡ ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም፡፡ ብተመሳሳሊ ማሕበራዊ ርክባት ተምሃሮ ንምጥንኻር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ምህላዎም ዝገለፁ እቶም ርእሰ መምህር፣ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለያ ክለባት ክውደቡ ብምግባር፣ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድናን ባህሊ ምትሕግጋዝን እንዳዓበየ ክመፅእ ከምዝኸኣለ ኣብሪሆም፡፡

 

“ቅድም ክብል ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተርእዮታት ምዝሕሓል ነይረምዎ፡፡ ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ - ሰለስተ ዓመታት ግን ርኡያት ለውጥታት ተዓዚበ፡፡ ሐዚ ድማ እቲ ከባቢ ከምቀደሙ ልሙዕን ንምርኣዩ ሰሓብን ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ፡፡ እዙይ ኣዝዩ ዘሐጉስ ስራሕ ንዝሰርሑ ኣመራርሓ ስራሕ ማልትን እዚ ቤት ትምህርትን ከመስግኖም ይፎቱ” ብምባል መዕፀዊ መደረ ዝገበሩ መስራትን ነበር ኣባል ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድን ማልት ዶ/ር ሰለሙን ዕንቋይ’ዮም፡፡ “ሃገርናን ክልልናን ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ጎደና ምዕባለ ኣትየን ይርከባ፡፡ እዚ ምዕባለ ኣያታትኩም ብዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዝተረኸበ’ዩ፡፡ እዚ ከይዲ ብዙሕ ፍልጠትን ክእለትን ዝሓትት’ዩ፡፡ ብዙሓት ቅድሜኹም ዝተመረቑ ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብዚ ከይዲ እጃሞም እንዳበርከቱን ኩርዓት ሃገሮም ኮይኖም ይርከቡን፡፡ ንስኹም ድማ ኣሰር እዞም ኣሕዋትኩም ብምስዓብ፣ ምዕባለን ዕብየትን ሃገርኩም ክተሳልጡ ይግባእ” ዝበሉ ዶ/ር ሰለሙን፣ ተምሃሮ ኣብ ሓደ ሓደ መናእሰይ ብዝረአ ዘየድሊ ባህሪ ከይተዓሻሸውን ሓደራ ህዝቦምን ሃገሮምን ክዋፅኡን ፀዊዖም፡፡

 

ኣብቲ ስነ - ስርዓት ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ፣ ካብ ዩኒት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፁ ተምሃሮ፣ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ትምህርቲ ዞባ መቐለ ኣይተ ፍስሃ ታደሰ ተረኪቦም፡፡

 

 

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተምሃሩኡ ዘመረቐ 07 ሰነ 2007 ዓ.ም ኣብ ቀፅሪ’ቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምረቓ እዩ። ኣብቲ ስነ - ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፦ “ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ካብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ንፉዓት ተምሃሮ ተቐቢሉ ንኣርባዕተ ዓመታት ግልጋሎት ምግብና፣ መሕደርን ክዳንን ክረኽቡ ብምግባር፣ ፅሬቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ክወስዱ ድሕሪ ምፅናሕ፤ ኣብ’ዚ በጀት ዓመት ፈተና መሰናዶ ትምህርቶም ዛዚሞም ንምረቓ ምብቅዖም ብምሕባርን፣ ተምሃሮ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝረኸብኩሙዎ ኩለመዳያዊ ዓቕሚ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ምስኣተኹም’ውን መሰረት ክኾነኩም’ዩ”፣ “በርቲዕኩም ብምስራሕ ኩርዓት ሃገርኩምን ክልልኩምን ከምትኾኑ ጥርጥር የብለይን” ክብሉ ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንምስፍሕፋሕን ቁፅሪ ዝቕበሎም ተምሃሮ ንምውሳኽን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ትገብር ከምዘላ ዝሓበሩ ዶ/ር ታደለ፣ ሐዚ ተመሪቖም ዝወፁ ዘለው ተምሃሮን ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ኣብ ጎኒ ማልትን ቤት ትምህርቶምን ዓሲሎም ኩለመዳያዊ ሓገዞም ክልግሱ ፀዊዖም፡፡

 

ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክሳብ ሐዚ 1,077 ተምሃሮ ከምዘመረቐ ዝሓበሩ ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ሃ/ኪሮስ መናሰቦ 46 ደቂ ተባዕትዮን 45 ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ ብድምር 91 ተምሃሮ ኣብዚ ስነ - ስርዓት ይምረቑ ምህላዎም ብኹለመዳያዊ ዓቕሞም ዘሓሹ ኮይኖም ክወፁ ሰፊሕ ስራሕ ከምዝተሰርሐን ኣብሪሆም፡፡ “ዓቕሚ ምቕባል ቤት ትምህርትና ኣብዚ ዓመት ካብ 90 ናብ 120 ተምሃሮ ዓብዩ ይርከብ ዝበሉ ርእሰ መምህር፣ ኣብ ዘበን ትምህርቲ 2008ዓም’ውን ዝቕበሎም ተምሃሮ ሓፍ ከብል’ዩ፤ እዙይ ኣዝዮም ብሉፃት ተምሃሮ ንክልልናን ሃገርናን ብበዝሒ ንምፍራይ ዝህልዎ ረብሓ ዓብይ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ’ውን ኩሎም ይግበኣና በሃልቲ ኣካላት ሓገዞም ከሐይሉ ይግባእ” ክብሉ ዝተዛረቡ ርእሰ መምህር ሃ/ኪሮስ፣ ብሓፈሻ ኣብ በጀት ዓመት 2007ዓም ተታሒዞም ዝነበሩ መደባት ብዝድለ ኣገባብ ከምዝተፈፀሙ ገሊፆም፡፡

 

ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንምምሕያሽ ሕብረት ወለዲ፣ ተምሃሮን መምህራንን ከምብሓዱሽ ተጣይሹ ርኡይ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ከምዝርከብ ዝሓበሩ ርእሰ መምህር ሃ/ኪሮስ፣ ነዚ ስራሕ ንምሕጋዝን ግደ ነበር ተምሃሮ ንምድልዳልን ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ከምብሓዱሽ ተወዲቡ ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም፡፡ ብተመሳሳሊ ማሕበራዊ ርክባት ተምሃሮ ንምጥንኻር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ምህላዎም ዝገለፁ እቶም ርእሰ መምህር፣ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለያ ክለባት ክውደቡ ብምግባር፣ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድናን ባህሊ ምትሕግጋዝን እንዳዓበየ ክመፅእ ከምዝኸኣለ ኣብሪሆም፡፡

 

“ቅድም ክብል ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተርእዮታት ምዝሕሓል ነይረምዎ፡፡ ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ - ሰለስተ ዓመታት ግን ርኡያት ለውጥታት ተዓዚበ፡፡ ሐዚ ድማ እቲ ከባቢ ከምቀደሙ ልሙዕን ንምርኣዩ ሰሓብን ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ፡፡ እዙይ ኣዝዩ ዘሐጉስ ስራሕ ንዝሰርሑ ኣመራርሓ ስራሕ ማልትን እዚ ቤት ትምህርትን ከመስግኖም ይፎቱ” ብምባል መዕፀዊ መደረ ዝገበሩ መስራትን ነበር ኣባል ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድን ማልት ዶ/ር ሰለሙን ዕንቋይ’ዮም፡፡ “ሃገርናን ክልልናን ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ጎደና ምዕባለ ኣትየን ይርከባ፡፡ እዚ ምዕባለ ኣያታትኩም ብዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዝተረኸበ’ዩ፡፡ እዚ ከይዲ ብዙሕ ፍልጠትን ክእለትን ዝሓትት’ዩ፡፡ ብዙሓት ቅድሜኹም ዝተመረቑ ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብዚ ከይዲ እጃሞም እንዳበርከቱን ኩርዓት ሃገሮም ኮይኖም ይርከቡን፡፡ ንስኹም ድማ ኣሰር እዞም ኣሕዋትኩም ብምስዓብ፣ ምዕባለን ዕብየትን ሃገርኩም ክተሳልጡ ይግባእ” ዝበሉ ዶ/ር ሰለሙን፣ ተምሃሮ ኣብ ሓደ ሓደ መናእሰይ ብዝረአ ዘየድሊ ባህሪ ከይተዓሻሸውን ሓደራ ህዝቦምን ሃገሮምን ክዋፅኡን ፀዊዖም፡፡

 

ኣብቲ ስነ - ስርዓት ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ፣ ካብ ዩኒት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፁ ተምሃሮ፣ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ትምህርቲ ዞባ መቐለ ኣይተ ፍስሃ ታደሰ ተረኪቦም፡፡

 

Click Here to see more photos...

 

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms