Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 103 guests and no members online

08 መጋቢት 2007ዓም ኣብ ከተማ ዓብይዓዲ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዝተረኸቡ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ዓብይዓዲ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተሳልጦም ስራሕቲ ልምዓት ንምደጋፍ ብብርኪ ትካሎም ኣባል ንምዃን ወሲኖም፡፡ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ጉዕዞ ሓደ ርብዒ ክፍለ ዘበንን ቀፃሊ ጠመተን ማልት ኣመልኪቶም መብርሂ ዝሃቡ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ኮሙኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ማልት ኣይተ ወ/ስላሴ ረታ እንትኾኑ፣ ማልት ሕሉፍ ጉዕዞኣ ኣብ ዘፈራት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስእነት ስራሕ፣ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ካልኦትን ዘመዝገበቶም ዓወታብ ብሰፊሑ ኣብሪሆም፡፡ ማልት ነዞም ስራሕቲ እንትትዓምም ድጋፍ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣይተፈለያን ዝበሉ ኣይተ ወ/ስላሴ፣ ሐዚ’ውን ዝተረፉ ዕማማት ክትውግን ኣብ እንትንቀሳቐሰሉ እዋን ሕብረሰብ ኣብ ጎኒ ማልት ከምዝስለፍ ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡

ቀንዲ ቀፃሊ ጠመተ ማልት ኣብ መዳይ ትምህርቲ ከምዝኸውን ዝሓበሩ ኣይተ ወ/ስላሴ፣ ብፍላይ ጠንቂ ፅሬት ትምህርቲ ዝኾኑ ፀገማት ንምፍታሕ ማልት ኣበርቲዓ ክትሰርሕ’ያ ክብሉ ተዛሪቦም፡፡ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዋሕዲ ደረጅአን ዝሓለዋ ካልኣይ ብርክን እታወታት ትምህርትን ንምፍታሕ፣ ማልት ኣባላትን መሓዙት ልምዓትን ኣብ ጎና ብምስላፍ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክትገብር ምዃና ዝሓበሩ ኣይተ ወ/ስላሴ፣ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝርገሐን ፅሬትን ቀዳማይ ብርኪ’ውን ከምትነጥፍ ገሊፆም፡፡

“ስራሕቲ ማልት ብዓይንና ንሪኦን ብትካላት ሚዲያ ንከታተሎን ጉዳይ’ዩ፡፡ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወፃእ ዝነብር ትግራዋይን ፈተውቲ ትግራይን ምስ ማልት ዓሲሎም ስራሕቲ ህዝብና እንዳደገፉ’ዮም፡፡ ንሕና ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኣብ ጎኒ ማልት ተሰሊፍና እጃምና ዘይንገብረሉ ኩነታት የለን፡፡ ስለዝኾነ’ውን ካብ ሎሚ ጀሚርና ብብርኪ ትካልና ኣባላት ማልት ክንከውን ወሲና ኣለና፡፡” ዝበሉ ነጋዶ ከተማ ዓብይዓዲ፣ ማልት ሓንሳእ ትሕዝ ሓንሳእ ስድድ ተብሎ ኣካይዳ ክተመዓራርይ ከምዝግባእ ሓቢሮም፡፡ እዙይ እንተተገይሩ ዘይተቖራረፀ ሓገዝ ክገብሩ ምዃኖም ዝሓበሩ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ዓብይዓዲ፣ ኣብቲ ዕለት ካብ ብር 500 ክሳብ ብር 3000 ዝበፅሕ ዓመታዊ ክፍሊት ንምኽፋል ቃል ኣትዮም፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ዓብይዓዲ ኣይተ ኪዳነማርያም በርሀ ብወገኖም፣ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ዓብይዓዲ ስራሕቲ ልምዓት ማልት ንምደጋፍ ንድሕሪት ከምዘይብል ንፈልጥ ኢና ድሕሪ ምባል፣ እዚ ሎመዓንቲ እንሪኦ ዘለና ናይዙይ ግብራዊ ምስክር’ዩ ክብሉ ተዛሪቦም፡፡ ምምሕዳርና ነዚ ስራሕ ግቡእ ጠመተ ከይሃበሉ ፀኒሑ’ዩ ዝበሉ ኣይተ ኪዳነማርያም፣ ካብ ሐዚ ንድሓር ግን ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ዓብይዓዲ ኣብ ስራሕቲ ማልት እጃሙ ከበርክት ኣብ ምግባር ከምዝሰርሑ ገሊፆም፡፡

ኣወዳድባ ማልት ኣብ ወረዳታት ብወረዳ ቦርድ ማልት ከምዝምራሕ ዝሓበሩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ውዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ ሃፍትን ኣይተ ሃ/ማርያም ሃፍቱ ብወገኖም፣ ቦርድ ማልት ከተማ ዓብይዓዲ ነቲ ተፈጢሩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ክትትል ፀገም ብህፁፅ ክፈትሖ ፀዊዖም፡፡ ካብ ኣባላት ማልት ከተማ ዓብይዓዲ ዝእከብ ሃፍቲ 70 ሚኢታዊ ኣብታ ከተማ ንዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ማሕበረ - ቁጠባዊ ፀገማት ንምፍታሕ ከምዝውዕል ዝሓበሩ ኣይተ ሃ/ማርያም፣ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ዓብይዓዲ ከባቢኡ ንምልማዕ ዘይተቖራረፀ ዓመታዊ ክፍሊት ኣባልነት ክፍፅም ተላቢዎም፡፡ ማልት ሃፍታ ኣባላታ ከምዝኾኑ ዝሓበሩ ኣይተ ሃ/ማርያም፣ ኣባላት ዝህብዎ ሓገዝ ብዝተዓፃፀፈ መልክዑ እንተዘይወሲኹ ብዝድለ ቅልጣፈ ስራሕቲ ማልት ክሳለጡ ከምዘይክእሉ ሓቢሮም፡፡

ማሕበረሰበ ንግዲ ከተማ ዓብይዓዲ ዘልዓሎምም ፀገማት ክትትል ሓቂ ከምዝኾኑ ዝሓበሩ ድማ ኣቦመንበር ቦርድ ማልት ከተማ ዓብይዓዲ ኣይተ ሓለፎም’ዮም፡፡ “ዋላኳ ምልዕዓልን ጎስጓስን ኣባላት ማልት ብኣነ ዝመርሖ ቦርድ ዝውገን እንተኾነ ብዝድለ ኣገባብ ኣይመራሕናዮን” ዝበሉ ኣይተ ሓለፎም፣ “ካብ ሐዚ ጀሚርና ግን ግቡእ ጠመተን ክትትልን ክንህብን ኢና” ክብሉ ቃል ኣትዮም፡፡

 

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ነባሪ ከተማ ዓብይዓዲ ዝኾነ ከያኒ ሃይላይ በርሀ ብወገኑ፣ ንስራሕቲ ልምዓት ማልት ዝገልፅ ግጥሚ ዘቕረበ እንትኸውን፣ ኣብ ቀረባ ተሓቲማ ንህዝቢ ክትቐርብ ተዳሊዋ ዘለና ኣብ ጉዕዞ ልምዓት ሃገርናን ክልልናን ተድህብ ደርፊ ንማልት ከበርክታ ምዃኑ ቃል ኣትዩ፡፡

Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms