Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 57 guests and no members online

ምንባር እምነ ሰረት መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ 28 ለካቲት 2007ዓም ዝተሳለጠ እንኸውን፣ ብድሙቕ ሰልፊ ነበርትን ተምሃሮን ተሰንዩ ተፈፂሙ’ዩ፡፡ ኣብ’ቲ ስነ - ስርዓት ምንባር እምነሰረት ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ እንትኾኑ፣ ብማልት ክህነፃ መደብ ካብ ዝተትሓዘለን 12 ደረጀአን ዝሓለዋ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ነታ ኣብ ከተማ ሸራሮ ትስራሕ እምነ ኩርናዕ ክነቕምጥ ብምብቃዕና ዝተሰመዓኒ ታሕጓስ ክገልፅ እፎቱ ድሕሪ ምባል፣ ማልት ኣብ ትግራይ ዝረአ ሕፅረት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንምፍታሕ ብዙሓት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ትሰርሕ ምህላዋ ሓቢሮም፡፡ ነዚ ቤት ትምህርቲ ደረጅኡ ዝሓለወ ክኸውንን ቀልጢፉ ናብ ተግባር ክኣቱን ማልት ዘይተሓለለ ፃዕሪ ከምትገብር ቃል ዝኣተው ዶ/ር ታደለ፣ ነባራይ ከተማ ሸራሮ’ውን ኣብ ጎኒ ማሕበሩ ብምቋም ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ዘበለ ኩሉ ከምዝገብር ጥርጥር የብለይን ክብሉ ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ብዓል ሓደ ደብሪ ኮይኑ ከምዝህነፅ ዘበሰሩ ዶ/ር ታደለ፣ 22 መምሃሪ ክፍልታት፣ ማእኸል ቤተ ፈተነ ሳይንስ፣ ኣይቲ፣ ቤተ ንባብን ምምሕዳር ህንፃን ከምዘጠቓልል ገሊፆም፡፡ ማልት ሰሜን ኣመሪካ ኣብ ወፍሪ “ካብ ዳስ ናብ ክላስ” ዓብይ ተሳትፎ ከምዝገበረት ዝሓበሩ ዶ/ር ታደለ፣ ሐዚ’ውን ኣባላት፣ ደገፍትን መሓዙት ልምዓትን ኣተሓባቢራ ነዚ ደረጅኡ ዝሓለወ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ጋህዲ ከምትገብሮ ጥርጥር የብለይን ክብሉ ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡

ንኣጋይሽ እንኳዕ ደሓን መፃእኹም ብምባል ዘረበአን ዝጀመራ ድማ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሸራሮ ሲስተር ህይወት ታደሰ’የን፡፡ ማልት ኣብ ከባቢና ብዙሓት ስራሕቲ ልምዓት ወጊና’ያ ዝበላ ወ/ሮ ሂወት፣ ሐዚ’ውን ኣብ ከባቢና ዝረአ ሕፅረት ካልኣይ ብርኪ ብፍላይ ድማ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ንምፍታሕ፣ ኣብ መንጎና ምርካባ ናይ ብእማን እዛ ማሕበር ፅላል ኩሉ ትግራዋይን እኖ ትምህርትን ምዃና ዘርእይ ሰናይ ተግባር’ዩ ክብላ ሓቢረን፡፡ ምንባር እምነ ኩርናዕ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ኣብ ፅባሕ መበል 40ዓመት ልደት ህወሓት ይካየድ ብምህላው ፉሉይ ይገብሮ ዝበላ ሲስተር ህይወት፣ ሓደራ ሰማእታትና ብፃዕራማት ደቂ ህዝቢ ጋህዲ ይኸውን ምህላው ዘርኢ ከምዝኾነ ገሊፀን፡፡ ወረዳታት ካብ ኣባላት ማልት ካብ ዝእክበኦ 70 ሚኢታዊ ሃፍቲ ምስ ማልት እንዳተማኸራ ከባቢአን ከልምዓ፣ ማልት ብዝሃበቶ ኣንፈት መሰረት ኣብ ከተማ ሸራሮ ብዙሓት ዓበይቲ ስራሕቲ ከምዝተሰርሑ ዝሓበራ ሲስተር ሂወት፣ ብፍላይ ኣብ 2005ዓምን 2006ዓምን ፀገም እታወታት ዝነበረን ኣብያተ ትምህረቲ ፀገማተን ንምፍታሕ ከምዝተኽኣለ ገሊፀን ፡፡ ኣባላትን ደገፍትን ማልት ሰሜን ኣመሪካ ንዝወሰድዎ ሰናይ ስጉምቲ ዘመስገና ሲስተር ህይወት፣ ነዚ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኩለመዳያዊ ሓገዝ ምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ከምዘይፍለዮም ቃል ኣትየን፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣመሪካ ኣብ መደብ “ካብ ዳስ ናብ ክላስ” ኣበላታን ደገፍታን ኣተሓባቢራ ብዙሓት ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዳስ ናብ ዘበናዊ ኣብያተ ትምህርቲ ምልዋጣ ዘዘኻኸሩ ኣባል ኣመራርሓ ስራሕ ማልት ሰሜን ኣመሪካ  ኣይተ ሙሉጌታ በርሀ እንትኾኑ፣ ሐዚ ድማ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ንምህናፅ ምድላዋታ ወጊና ከምዘላ ገሊፆም፡፡ ህዝቢ ከተማ ሸራሮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ እጃም ዝነበሮ ህዝቢ ከምዝኾነ ዝሓበሩ ኣይተ ሙሉጌታ፣ እዚ ኩሩዕ ህዝቢ ዘለዎ ፀገም ንመፍታሕ ኣባላትን ደገፍትን ማልት ሰሜን ኣመሪካ ዕድል ብምርካቦም ክሕበኑ ይግባእ ክብሉ ዝተሰመዖም ታሕጓስ ገሊፆም፡፡ ዕቤት ሓንቲ ሃገር ዝረጋገፅ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ምስ ዝህሉ ከምዝኾነ ዝገለፁ ኣይተ ሙሉጌታ፣ ስለዝኾነ’ውን ህዝቢ ከተማ ሸራሮ ደቁ ንምምሃርን ዕቤት ሃገሩ ንምስላጥን ከይተሓለለ ክሰርሕ ፀዊዖም፡፡ ኣብ ሃገረ ኣመሪ ዝነብር ትግራዋይ ኣብ ጨናፍርን ንኡሳን ጨናፍርን ማልት ተወዲቡ ንዕቤት ሃገሩን ክልሉን እንዳሰርሐ ምምፅኡ ዝሓበሩ ኣይተ ሙሉጌታ፣ ሐዚ’ውን ራሕቒ ከይዓገቶን ካብ ዘላቶ ውስንቲ እቶት እንዳነከየን ነዚ ገዚፍ ወፃኢ ዝሓትት ስራሕ ክውግን ላዕልን ታሕትን ይብል ምህላው ሓቢሮም፡፡ እዚ ፕሮጀክት ኣብ መፈፀምትኡ ክበፅሕ ህዝቢ ከተማ ሸራሮ ኣብ ጎኒ ማልት ሰሜን ኣመሪካ ክስለፍ ዝፀውዑ ኣይተ ሙሉጌታ፣ ኣባላትን ደገፍትን ማልት ሰሜን ኣመሪካ ማሕበርኩም ነዚ ስራሕ ብምጅማራ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብሉ ዝተሰመዖም ታሕጓስ ገሊፆም፡፡

 

ኣብቲ ስነ ስርዓት ምንባር እምነ - ሰረት ዝተረኸቡ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ማልት ትውግኖም ስራሕቲ ንሕብረተሰብ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ዘናግፉ ከምዝኹኑ ዝገለፁ እንትኾኑ፣ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ነዚ ሰናይ ስራሕ ምጅማሮም ንኢዶም፡፡ ማልት ስራሕቲ ልምዓት ትውግን ካብ ኣባላታ ብትረኽቦ ሃፍቲ ከምዝኾነ ዝገለፁ እዞም ነበርቲ፣ ሐዚ’ውን ከምቀደሞም ኣብ ጎኒ ኣባላትን ደገፍትን ማልት ሰሜን ኣመሪካ ብምዃን ከይዲ ህንፀት መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ከምዘዐውቱ ቃል ኣትዮም፡፡

Click Here to see more pictures...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms