Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 126 guests and no members online

መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን  ኢትዮ - ቪተን ዶ/ር ኣሕመዲን እንድሪስ ነዚ ዝበሉ 17 ለካቲት 2007ዓም ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን፣ ጣብያ ልምዓት፣ ቁሸት እንዳማርያም ዕፅውቶ፣ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዱራኣምባ ንምህናፅ ዘኽእል እምነ ሰረት ኣብ ዝተነበረሉ እዋን’ዩ፡፡ ኣንሕና ዋላኳ መነባብሮና ኣብ ሃገረ ጀርመን እንተኾነ፣ ዘለና ሞያን ርክባትን ተጠቒምና፣ ኣብ ኢትዮዽያ ብፍላይ ድማ ትግራይ ዘሎ ፀገም ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ዶ/ር ኣሕመዲን፣ ነዚ ሎመዓንቲ እምነ ሰረት ኣንቢርናሉ ዘለና ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ ኣባላት ኢትዮ - ቪተን ዝገበርዎ ሰፊሕ ፃዕሪ ድሕሪ ምንኣድ፣ ሐዚ’ውን ተመሳሰልቲ ፀገማት ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ኣበርቲዖም ከምዝቕፅልሉ ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡ መብዛሕትኦም ኣባላት ኢትዮ - ቪተን ሓኻይም ምኳኖም ዝሓበሩ ዶ/ር ኣሕመዲን፣ ጎናጎኒ ኣብ ሆስፒታላት ትግራይ ዝህብዎ ወለንታዊ ግልጋሎት ሕክምና፣ ንዘፈር ትምህርቲ’ውን ከምዙይ ዓይነት ቆላሕታ ብምሃብ ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሮም፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ሓንቲ መሓዛ ስራሕቲ ልምዓትና’ያ ዝበሉ ዶ/ር ኣሕመዲን፣ ኣባላት ማልት ጨንፈር ጀርመን ምስ ግዱሳት ጀርመናውያን ወ/ሮ ብርጌትን ሄልጋን ብምኳን ንዘርኣይዎ ተወፋይነት ኣመስጊኖም፡፡

ኣብቲ ምንባር እምነ ሰረት ዝተረኸባ ኣባል ገባሪ ሰናይ ኢትዮ - ቪተን ወ/ሮ ብርጌት ብወገነን፣ “ዓሚ ማልት ብዝገበረትልና ዕድመ ነዚ ከባቢ ክንዕዘብ እንትንመፅእ፣ ሰገናት ኣብ እምኒ ተቐሚጦም፣ ኣብ ዳስ እንዳተምሃሩ፣ ቁርን ፀሓይን እንትፈራረቑዎም ምስረአና ኣዚና ሓዚንናን ጒሂናን ኢና፡፡ ነዚ ኩነታት ከመይ ንለውጦ ኢልና ምስ ኣባላት ኢትዮ - ቪተን ድሕሪ ምዝታይ፣ ዝተፈላለዩ ሜላታት መተኣኻኸቢ እቶት ክንጥቀም ተስማዕሚዕና፡፡ ብመሰረት ዝተስማማዕናዮ ሜላ ኣነን መሓዛይ ሄልጋን ገንዘብ ክነተኣኻኽብ ብዙሕ ደኺምና፡፡ ድኻምና ፍረ ኣፍርዩ ነዛ ዕለት በቒዕና ኣለና’ሞ እንኻዕ ደስ በላና ደስ በለኹም” ክብላ ዝተሰመዐን ታሕጓስ ገሊፀን፡፡

ትምህርቲ መፍትሒ ኩሎም ፀገማት’ዩ ብምባል ዘረበኦም ዝጀመሩ ምክትል ኣቦመንበር ማልት ጨንፈር ጀርመን ኣይተ ኣይናለም ገ/መድህን ብወገኖም፣ ማልት ጨንፈር ጀርመን ክሳብ ሐዚ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ትግራይ ኣርባዕተ ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒፃን ንግልጋሎት ምብቀዓን ኣዘኻኺሮም፡፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ነዛ ቤት ትምህርቲ ሓዊሱ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ዘኽእላ ገንዘብ ብምትእኽኻብ እምነ ሰረት ኣንቢራ’ላ ክብሉ ዝገለፁ ኣይተ ኣይናለም፣ ሐዚ’ውን ዘሎ ፀገም ሰፊሕ ብምዃኑ ማሕበሮም ብዝተዓፃፀፈ ከምትሰርሕ ሓቢሮም፡፡ ማልት ጨንፈር ጀርመን ካብ ዘለውዋ ዓበይቲ መሓዙት ልምዓት ኢትዮ - ቪተን ሓደ ከምዝኾነ ዝሓበሩ ኣይተ ኣይናለም፣ እዚ ትካል ኣብ መዳይ ሕክምና ካብ ዝህቦ ሓገዝ ብተወሳኺ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ንምስታፍ ንዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንኢዶም፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ነቲ ቀንዲ መፍትሒ ፀገም ዝኾነ ትምህርቲ ዓብይ ጠመተ ሂባ ትሰርሕ ምምፀኣን ምህላዋን ዝሓበሩ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ኮሙኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ማልት ኣይተ ወ/ስላሴ ረታ እንትኾኑ፣ ማልት ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ኣባላታ እንዳተሓባበረት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ዘበናዎት ኣብያተ ትምህርቲ ከምትልውጠን ዘለዎም እምነተ ገሊፆም፡፡ ማልትን መሓዙት ልምዓታን ነዚ እምነ ሰረት እንተንብሩ፣ ሕብረተሰብ ብጎኒ ክሰርሖም ዘለዎ ብዙሓት ስራሕቲ ከምዘለው ዝሓበሩ ኣይተ ወ/ስላሴ፣ ህዝቢ ቁሸት እንዳማርያም ዕፅውቶ ከይዲ ህንፀት እዛ ቤት ትምህርቲ ብፅፉፍ ኣገባብ ክውገን ክትትል ክገብርን ኩሎም ካብኡ ዝሕለዩ ድጋፋት ከበርክትን ፀዊዖም፡፡ ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዱራምባ ቤት ትምህርቶም ሓምለዋይ ኣብ ምግባር ክሰርሑ ከምዘለዎም ዝሓበሩ ኣይተ ወ/ስላሴ፣ ወለዲ ድማ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ብምልኣኽን ዕለታዊ ኩነታቶም ብምክትታልን ነቲ መንግስቲ ጀሚርዎ ዘሎ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ሓገዞም ከሐይሉ ከምዝግባእ ምዒዶም፡፡

ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዱራምባ ኣብ ፅባሕ ምኽር 40 ዓመት ልደት ውድብና ህወሓት ትህነፅ ምህላዋ ፍሉይ ይገብራ ዝበሉ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ቆላ ተምቤን ኣይተ ዳንኤል ሓጎስ ብወገኖም፣ ብዙሓት ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ዝኸፈልዎ መስዋእትን መቑሰልትን ብኸምዙይ ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት ክንድብሶ ኣለና ክብሉ ገሊፆም፡፡ ህዝቢ ትግራይ ሳላ ብሉፃት ደቁ ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋእቲ፣ ብኹለ መዳያዊ ልምዓት ንቕድሚት እንዳመረሸ ይርከብ ዝበሉ ኣይተ ዳንኤል፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይን መሓዙታን ከምዚ ዝበሉ ስራሕቲ ብምስራሕ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ኣዝዩ ዝነኣድ ከምዝኾነ ሓቢሮም፡፡

ኣብ ምንባር እምነ ሰረት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዱራምባ፣ ብሓልዮት ዩንቨርስቲ መቐለ፣ ኢትዮ - ቪተንን ማልት ጨንፈር ጀርመንን ንምምዕባል ባህላውን ህዝባውን ርክባት ኢትዮዽያን ጀርመንን ዓሊሙ ዝመፀ ጉጅለ ልኡኽ ከየንቲ ጀርመን፣ ንተምሃሮን ነበርትን ጣብያ ልምዓት ሙዚቃዊ ትርኢት ዘቕረበ እንትኸውን፣ ኣባላት ኢትዮ - ቪተን ሒዞምዎ ዝመፁ ናውቲ ሓገዝ ትምህርትን ህያባትን ንተምሃሮ ኣበርኪቶም፡፡

 

ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዱራምባ ብር 800,000.00 ካብ ኢትዮ - ቪተንን ማልት ጨንፈር ጀርመንን፤ ብር 200,000.00 ካብ ዩንቨረስቲ መቐለ፤ ብር 600,000.00 ካብ ህዝብን ምምሕዳርን ቆላ ተምቤን፤ ብሓፈሻ ብብር 1.6 ሚልዮን ትህነፅ ምዃና ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ፡፡

Click here to see photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms