Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 49 guests and no members online

       መበል 25 ዓመት ልደት ማ.ል.ት ዝተኸበረ ብኣባል ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት፣ ኢህወዴግን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ኣይተ ቴድሮስ ሓጎሰ ዝተመርሐ ጉጅለ፣ ፕሬዝደንት ዩንቨርስቲ መቐለን ኣቦመንበር ቦርድ ማልትን ዶ/ር ክንደያ ገ/ሂወት፣ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስን ኣካዳሚክ ዲን ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዩንቨርስቲ መቐለ        ዶ/ር ሎኮ ኣብርሃምን ዘካተተ ጉጅለ ኣብ ዝተረኸብሉ'ዩ፡፡ እቲ ጉጅለ ልኡኽ 09 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከባቢ ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ፕሎፒንገንን ፓለሰልሱስን ዑደት ድሕሪ ምክያዱ፣ ካብተን ሆስፒታላት ዝተለገሱን ናብ ትግራይ ንምልኣኽ ብዘመችው መልክዑ ተዳሊዎም ኣብ መኽዝን  ዝርከቡን ዝተፈላለዩ ናውቲ ሕክምና ተዘዋዊሩ ተዓዚቡ፡፡

                ዑደት ስራሕ ዘካየደ ጉጅለን ኣመራርሓ ማልት ጨንፈር ጀርመንን 10 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከተማ ቪተን ምስ ከንቲባ ከተማ ቪተን ወ/ሮ ሶጃ ሊንዳማን (Mrs. Sonja Lindemann) ዝተራኸበ እንትኸውን፣ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣብታ ከተማ ዝኾነ ማሕበር ኢትዮ - ቪተን ጥዕና ክልልና ንምምሕያሽ ብሓፈሻ፣ ንዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ድማ ብፍላይ ይገብሮ ኣብ ዘሎ ምንቅስቓስ ዘትዩን ኣመስጊኑን’ዩ፡፡ ካብዚ ብምቕፃል እቲ ጉጅለ 11 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ማእኸል ምክልኻል ድንገተኛ ሓደጋ ዑደት ዘካየደ እንትኸውን፣ እቲ ማእኸል ሓደጋታት ሓዊ፣ ተሽከርከርትን ካልኦትን ብኸመይ ኣብ ሓፂር እዋንን ብዝተዋደደ መልክዑን ከምዝቆፃፀር ተግባራዊ መብርሂ ረኺቡ፡፡

      ካብዚ ብምቕፃል እቲ ጉጅለ 12 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዝርከብ ማርቆስ ሆስፒታል ዑደት ስራሕ ብምክያድ፣ እቲ ሆስፒታል ምስ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ንምስራሕ ብዝሓዞ መደብ መሰረት፣ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎ ንሕክምና ካንሰር ዘገልግልን ናብ ትግራይ ዝለኣኽን መሳርሒ ኣገባብ ኣጠቓቕምኡን ኣመልኪቱ ብሓለፍቲ እቲ ሆስፒታል ሙያዊ መብርሂ ተዋሂብዎ’ዩ፡፡

         ማልት - ጨንፈር ጀርመን መበል 25 ዓመት ልደት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንምኽባር ብመሰረት ዝሓዞ መደብ፣ እቲ ጉጅለ ልኡኽ 13 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተረኺቡን ልዕሊ 150 ኣባላት፣ ደገፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ማልት ጨንፈር ጀርመን ኣብ ዝርተረኸብሉ ፅምብል ምስረታ ማልት ብዝለዓለ ድምቀት ኣኽቢሩ፡፡

      ኣቦመንበር ማልት ጨንፈር ጀርመን ኣይተ ሰለሙን ኣሰፋ ንተሳተፍቲ እንኳዕ ድሓን መፃእኹም ድሕሪ ምባል፣ ማልት - ጀርመን ኣብ ትሕቲ ፅላል ማሕበራ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምዃን ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዓበይቲ ስራሕቲ ምውጋና ኣብሪሆም፡፡

ማልት ጨንፈር ጀርመን ክሳብ ሐዚ ኣርባዕተ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፃ ዘዘኻኸሩ ኣይተ ሰለሙን፣ ሐዚ’ውን ተወሰኽቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ካብ ኣባላታ፣ ደገፍታን መሓዙት ጀርመናውያንን ሃፍቲ ኣብ ምትእኽብ ከምትርከብ ገሊፆም፡፡ ኣይተ ሰለሙን ኣተሓሒዞም፣ ማልት ጨንፈር ጀርመን ፅሬት ግልጋሎት ጥዕና ትግራይ ንምምሕያሽ  ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ናውቲ ብምልኣኽ፣ ክኢላታት ደቂ ሃገር ናብ ጀርመን መፂኦም ስልጠና ክወስዱ ብምግባርን ላዕለዎት ክኢላታት ንዓዲ ብምልኣኽ ግልጋሎት ሕክምናን ስልጠናን ክህቡ ኣብ ምግባር ከምትርከብ ሓቢሮም፡፡ 

ማልት ጨንፈር ጀርመን ምስ ዩንቨርስቲ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል፣ ኢትዮቪተንን ካልኦት ትካላት ልምዓት ጀርመንን ሓቢራ ከምትሰርሕ ዝሓበሩ ኣይተ ሰለሙን፣ ኩሎም ንዝገበርዎ ልዑል ሓገዝ ኣመስጊኖም፡፡

        ኣብቲ ፅምብል ዝተረኸቡ፣ ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ህወሓትን ኢህወደግንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ክቡር ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስ ብወገኖም፣ እንኳዕ ንመበል 25 ዓመት ምስረታ ማልት ኣብፀሓኩም ድሕሪ ምባል፣ ማልት ኣብ ትግራይ ንምግማቱ ዝኸብድ ሰፊሕ ስራሕ ምውጋና ተዛሪቦም፡፡ ማልት 1.2 ሚልዮን ኣባላት ከምዘለውዋ ዝሓበሩ ኣይተ ቴድሮስ፣ ኣባላት ማልት ሓረስቶት፣ ምሁራን፣ ነጋዶ፣ ነበርቲ ከተማን፣ ተምሃሮን ብምዃኖም ማልት ውዳበ ኩሉ ትግራዋይ ምዃና ድሕሪ ምግላፅ፣ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ትግራዋይ ኣብ ሕቑፊ እዛ ህዝባዊት ትካል ብምዕሳል፣ ኣብ ልምዓት ሃገሩ እጃሙ ከበርክት ፀዊዖም፡፡

          ካብ መስረቲ ማልት ሓደ ዝኾኑን ኣምባሳደር ኢትዮዽያ ኣብ ጀርመንን ክቡር ኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ፣ ቅድሚ 25 ዓመታት ማልት እንትምስረት ዝነበሩዋ ኣባላት ብጣዕሚ ውሑዳት ምንባሮም ድሕሪ ምዝኽኻር፣ ሐዚ ማሕበር ሚልዮናት ተጋሩ ኮይናን ዓበይቲ ስራሕቲ እንዳወገነት ምርኣዮም ዓብይ ባህታ ከምዝፈጥረሎም ሓቢሮም፡፡ ተወዲብካ ዝስራሕ ስራሕ ዘይሩ ዘይሩ ምዕዋቱ ኣይተርፍን ዝበሉ ኣይተ ፍስሃ፣ ሐዚ’ውን ኣባላት ማልት ውዳበኦም ከሐይሉ ድሕሪ ምፅዋዕ፣ እንኳዕ ንመበል 25 ዓመት ምስረታ ማልት ኣብፀሐኩም ኣብፀሐና ኢሎም፡፡

       ኣካዳሚክ ዲን ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶ/ር ሎኮ ኣብርሃም ብወገኖም ኣመሰራርታ ኮሌጆምን ብብርኪ ሃገር ዝርከብሉ ደረጃን ዓቕሚ ምሃብ ግልጋሎቱን ኣመልኪቶም መብርሂ ዝሃቡ እንትኾኑ፣ ማልት ጨንፈር ጀርመን ኮሌጅና ወናኒ ዘበናዊ ናውቲ ሕክምና ክኸውን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይራ’ያ ክብሉ ነታ ውዳበ ዘለዎም ናእዳ ገሊፆም፡፡ ማልት ጨንፈር ጀርመን ናውቲ ካብ ምልጋሳ ንላዕሊ ክኢላታት ኮሌጅና ናብ ጀርመን ብምዕዳም ተጠቀምቲ ዕድል ስልጠና ክኾኑ፣ ኣብ ባዮ ኢንጅነሪንግ ፉሉይ ተመኩሮ ዘለዎም ክኢላታት ብምልኣኽ ማሽናት ክተኽሉ፣ ክፅግኑን ፍልጠቶም ንደቂ ሃገር ከሰጋግሩን ብሰፊሑ ሰሪሓ’ያ ምስበሉ፣ ሐዚ’ውን ሓገዛን ደገፋን ከምዘይፍለዮም ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡

      መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን ዘይመንግስታዊ ትካል ኢትዮቪትን ዶ/ር ኣሕመዲን እድሪስ ኣብቲ ፅምብል ተረኺቦም ኣብ ዘስምዑዎ መደረ፡- ፈለማ ሓቢርና ክንሰርሕ ዕድል ንዘመቻቸወት ማልት ጨንፈር ጀርመን ከመስግን ይደሊ ድሕሪ ምባል፣ ትካሎም ብቐፃልነት ግልጋሎት ጥዕና ትግራይ ንምምሕያሽ፣ ናውትን ሰብ ሞያን ብምልኣኽ ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሮም፡፡

           ማሕበር ልምዓት ትግራይ “ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!” ዝብል መሪሕ ጭርሖ ምጥቃማ፣ ዕቤት ሓንቲ ሃገር ዝውሰን ኣብ ውሽጣ ብዘሎ ዓቕምን ሃፍትን ምዃኑ ንምርኣይ ከምዝኾነ ዝሓበሩ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዓቕምን ሃፍትን ንምምዕባል ግደኹም ክትገብሩ ይግባእ ክብሉ ተላቢዎም፡፡ ማልት ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ርብዒ ክፍለ ዘበን ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስእነት ስራሕን፣ ዝኣመሰሉን ዝዓመመቶም ስራሕቲ ብዝርዝር ዘቕረቡ ዶ/ር ታደለ፣ ሐዚ’ውን ውዳበታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዓዲ ብምጥንኻር ብዝተዓፀፀፈ ንምስራሕ ኣብ ምንቅስቓስ ከምትርከብ ሓቢሮም፡፡ ኩሉ ኣባል፣ ደጋፍን ነባሪ ጀርመን ዝኾነ ትግራዋይን ውዳብኡ ብምጥንኻር ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ማልት ክድግፍ ዝፀውዑ ዶ/ር ታደለ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዘለዋ ውዳበታት ማልት ’ውን ኣሰር ኣብነታዊት ውዳበ ማልት - ጀርመን ክስዕባ ተላብዮም፡፡

         ኣብቲ ስነ - ስርዓት ፅምብል ዝተረኸባ ነባሪት ኑሮምበርግ ወ/ሮ ንግስቲ ከምዝበልኦ፣ ምስ ሰለስተ ኣሕዋተንን ግዱሳት ጀርመናውያንን ኮይነን፣ "ሓወልቲ" ዝተብሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ከምዘጣየሻ ብምሕባር፣ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ትርከብ ቤት ትምህርቲ ንምሕጋዝ ይሰርሓ ምህላወን ገሊፀን፡፡ ኣብ ኩሉ ስራሕትና ክሳብ ሐዚ ድጋፍ ማልት ጨንፈር ጀርመን ኣይተፈለየናን ዝበላ ወ/ሮ ንግስቲ፣ ንመፃኢ’ውን ሓቢርና ብምስራሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረ - ቁጠባዊ ፀገም ክንፈትሕ ይግባእ ክብላ ተዛሪበን፡፡

       ተሳተፍቲ ፅምብል 25 ዓመት ልደት ማልት፣ ኣብ ትግራይ ሓደ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ዘኽእል ከባቢ 23 ሽሕ ዩሮ ንምልጋስ ቃል ዝኣተው እንትኾኑ፣ ሓገዞም ኣጠናኺሮም ከምዝቕፅሉ ገሊፆም፡፡

     ኣብ መዕፀዊ እቲ ፅምብል ፕሬዝደንት ዩንቨርስቲ መቐለን ኣቦመንበር ቦርድ ማልትን ዶ/ር ክንደያ ገብረሂወት ከምዝበልዎ:- ጨንፈር ኣውሮፓ ብፍላይ ማልት ጨንፈር ጀርመን ትገብሮ ካብ ዘላ ምንቅስቓስ ልምዓት ብዝዘለለ ፍቕርን ሓድነትን ተጋሩ ንምጥንኻር ኣበርቲዓ ክትሰርሕ ፀዊዖም፡፡

       ኣብቲ ፅምብል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክቡር ኣይተ ድሪባ ኩማ፣ ነበር ከንቲባ መቐለ ኣይተ ፍስሃ ዘሪሁን፣ ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ዳያስፖራ ተጋሩ ኣውሮፓን ከምዝረተረኸቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ፡፡

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms