Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 117 guests and no members online

ቅድሚ ሓደ ዓመትን ኣርባዕተ ወርሕን ኣቢሉ ነይሩ ነበር ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮዽያ ሚ/ር ሂሮዩኪ ኪሺኖን መሳርሕቶምን ኣብ ክልተ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዑደት ስራሕ  ከምዝገብሩ ዝተነገረና፡፡ ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት ዘድሊ ምድላዋትና ወጊና ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ብምዃን ነቶም ኣምባሳደርን መሳርሕቶምን ክንቅበል ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ተረኸብና፡፡ ሰዓት ኣኺሉ ኣምባሳደር ኪሺኖ ካበ ነፋሪት ምስወረዱ እንኳዕ ድሓን መፃእኹም ኢልና ተቐበልናዮም፡፡

ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ኣብ ኣኽሱም ሆቴል ምዕራፍ፣ ጉዕዞ ኩሎም ተኻፈልቲ ዑደት ንወረዳታት ጣንቋ ኣበርገለን ቆላ ተምቤንን ኮነ፡፡ ዑደት ዝተገበረለን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣግበን ኣሞራን እንትኾና፣ ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ እንትንበፅሕ ዝተዓዘብናዮ ነገር ብጣዕሚ ዘሕዝን’ዩ ነይሩ፡፡ ኣሽዑ ዝነበረ ኩነታት ንምግላፅ፣ ዳይሬክቶሬት ኮሙኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ማልት “The Heart Breaking Journey!!” ዝብል ፅሑፍ ኣዳልዩን ብዝተፈላለያ ትካላት ሚዲያ ክመሓላለፍ ገይሩ ነይሩ፡፡

እቲ ኣሽዑ ዝሓለፈ ሙሉእ ፅሑፍ ንምርኣይ ቀፂሉ ዘሎ ኣድራሻ ይጠቐሙ፡

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541676409225898.1073741839.289883317738543&type=3

The Heartbreaking journey

In the morning of Wednesday, March 27-2013, my office phone rang twice and I immediately picked up. From the other end of the phone, I heard a news from my colleague, Ato Desalegn Weldu (Director for program operation of TDA), that tells Japan's Ambassador to Ethiopia is going to pay a visit to two secondary schools found in Tanqua Abregele and Kolla Tembien. Further, he informed me the schedule is for Friday 29-03-2013.

Representing TDA, I and him joined the Ambassador's crew. As per the schedule, Friday morning at quarter to two I, Ato Desalegn and our Driver Solomon arrived at Alula Abanega International Airport to welcome the Ambassador. There, we joined the representatives of Tigrai State Education Bureau (TSEB), specifically, Ato G/medhin Mesfin (Deputy Head of TSEB), Ato Bahta W/micheal (Process owner for curriculum development & implementation of TSEB) and Ato Dagnew Aytegeb (Head of Communication process of TSEB). Lately, Miss Satoka Iritana (Head of Japan's Grant for Grass Roots & Security Projects) joined the group.

Moments later the plane landed at the international airport and passengers boarding off one after the other. We all were waiting the Ambassador at the VIP gate. Soon, Mr. Hiroyuki Kishino (the Ambassador) and Mr. Takao Ishil (a diplomat) came out through the VIP gate. We, all, paid welcoming greetings to the guests and returned to our cars. After having some moments at Axum Hotel, Mekelle, the journey to Agbe started. …….

 

 ነዚ ፅሑፍ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ሓሳቦምን ርኢቶኦምን ክህቡ ክኢሎም፡፡ መብዛሕተኦም ልምዓታዊ ፃውዒት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክሕግዙን ሞራላዊ ድጋፎም ክልግሱን ድሌቶም ገሊፆም፡፡ ገሊኦም ድማ እቲ ፅሑፍ መፅረፊ መንግስትን መስበኺ ፖለቲካዊ ድሌቶምን ክገብርዎ ፈቲኖም፡፡ ብጣዕሚ ዘሕዝን!!

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ብዌብሳይታን ማሕበራዊ ድረ - ገፃታን ኣቢላ ንኣባላታን ደገፍታን ክትገልፅ ከምዘለዋ ርዱእ’ዩ፡፡ እዙይ ኣባላታን ደገፍታን ነቲ ፀገም ተዓዚቦም፣ ፍታሕ ከናድዩን ክፈትሑን ስለዝሕግዝ እምበር፣ መንግስቲ ኣይሰርሕን ዘሎ ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ኣይኮነን፡፡ ክኸውን’ውን ኣይክእልን፡፡ ምእንተምንታይ እንተተባሂሉ መንግስቲ ተበፃሕነትን ፅሬትን ትምህርቲ ክልልና ንምርግጋፅ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይገብር ምህላው ስለዝፍለጥ፡፡ ኮይኑ ግና እቲ ዝፀንሐ ፀገም ገዚፍ ወፃኢ ዝሓትትን መንግስቲ በይኑ ክፀሮ ከምዘይክእልን ርዱእ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ’ውን እዩ እምበኣር ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ሓዊሱ ዝተፈላለያ ትካላት ልምዓት ኣብዚ መዳይ እጃመን ከበርክታ ለይትን ቀትርን ዝፅዕራ ዘለዋ፡፡

እዚ ፅሑፍ ኣሽዑ ዝነበረ ኩነታት ንምግላፅ፣ ወይ ሰባት ንምውቃስ ተባሂሉ ዝተዳለወ ዘይኮነስ፣ 19-20 መስከረም 2007ዓም ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮዽያ ሚ/ር ሱዙኪ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘካየድዎ ዑደትን ምረቓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራን ንምግላፅ’ዩ፡፡

ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣሞራን ኣግበን ኣበይ ዝርከባ’የን ዝብሉ መንበብቲ ምንእንታን ንፁረ ሓበሬታ ክህልዎም ብዛዕበአን ቁሩብ ክንገልፀልኩም፡፡

ኣግበ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህረቲ

 

እዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዞባ ማእኸል፣ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ፣ ከተማ ኣግበ ትርከብ ቤት ትምህርቲ’ያ፡፡ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣግበ “ካብ ዳስ ናብ ክላስ!!” ኣብ ዝብል ወፍሪ፣ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ዝተሃነፃ ልዕሊ 400 ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ’ያ፡፡ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ብመንግስቲ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ክተምህርን ተወሰኽቲ ዳስ መምሃሪ ክፍልታት ተሰሪሑላን ስርሓ ብዕሊ ጀሚራ ኣብዚ ሐዚ እዋን ድማ ልዕሊ 1000 ተምሃሮ እንዳተኣናገደት ትርከብ፡፡

 ኣብ መእተዊ ፅሑፍና ከምዝተሓበረ፣ ኣምባሳደር ጃፓን ድሕሪ ኣብ’ታ ቤት ትምህርቲ ዑደት ምክያዶም፣ ዘድሊ በጀት ሰሊዖም ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕቲ ተኻይዱላን ኣድላይ ናውቲ ተማሊኡላን ይርከብ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ፣ ዓቕሚ ምቕባል እዛ ቤት ትምህርቲ ንምውሳኽ ብትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ሐዚ’ውን ተወሰኽቲ ስራሕቲ ይካየዱላ’ለው፡፡

ኣሞራ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ ብሽም ስዉእ ተጋዳላይ ኣሞራ ዝተሰየመት፣ ኣብ ዞባ ማእኸል፣ ወረዳ ቆላ ተምቤን፣ ጣብያ ጎሮሮ ትርከብ እንትኸውን፣ ብዓልቲ ሓደ ብሎክ ኮይና ፈለማ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ 2001ዓም ዝተሃነፀት’ያ፡፡ ዋላኳ እዛ ቤት ትምህርቲ ንቐዳማይ ብርኪ ክትከውን ተሓሲባ ዝተሰርሐት እንተኾነት፣ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕፅረት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ካልኣይ ብርኪ ክትዓቢ ዝተገበረት’ያ፡፡ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ’ውን ከባቢ 1000 ተምሃሮ ዝመሃሩላ ቤት ትምህርቲ’ያ፡፡

 

ዑደት ኣምባሳደር ሱዙኪ ኣብ ትግራይ

ኣምባሳደር ሱዙኪ፣ ቅድሚኦም ንዝነበሩ ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮዽያ (ኣምባሳደር ሂሮዩኪ ኪሺኖ) ተኪኦም ናብ ሃገርና ካብ ዝመፁ ከባቢ ሓደ ዓመት ገይሮም ኣለው፡፡ መሰተኦም ኣምባሳደር ሂሮዩኪ ኪሺኖን ዝጀመርዎም ስራሕቲ ድማ እንዳወገኑ ይርከቡ፡፡ ኣምባሳደር ሱዙኪ ምስ ፕሬዝደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምዝታይ፣ ምንቅስቓስ ስራሕቲ ዩንቨርስቲ መቐለን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ንምርኣይ፤ መስፋሕፍሒ ፕሮጀክት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ ንምምራቕን እዮም 19-20 መስከረም 2007ዓም ኣብ ትግራይ ተረኺቦም፡፡

 

ብመሰረት’ዚ ኣምባሳደር ሱዙኪ 19 መስከረም 2007ዓም ምስ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳያት ዘትዮም፡፡ ድሕሪ’ዚ እቶም ኣምባሳደር ምንቅስቓስ ስራሕቲ ማእኸል መሰልጠኒ ቋንቋ ጃፓን፣ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታልን ላይብረሪ ዩንቨርስቲ መቐለን ተዘዋዊሮም ኣብ ርእሲ ምዕዛቦም ምስ ፕሬዝዳንት ዩንቨርስቲ መቐለ ዶ/ር ክንደያ ገ/ሂወት ዘትዮምን ካብቲ ዩንቨርስቲ ዝተዳለወሎም ሽልማት ሓወልቲ ተቐቢሎምን’ዮም፡፡

 

ኣምባሳደር ሱዙኪ ድሕሪ ምጥቕላል ዑደት ዩንቨርስቲ መቐለ፣ ምንቅስቓስ ስራሕቲ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንምዕዛብ ናብ ቓላሚኖ ኣምሪሖም፡፡ ብድሙቕ ኣቀባብላን እንግዶት ቡንን ሰራሕተኛታት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዓጂቦም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዑደት ምስኣካየዱ፣ ብርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ረዳኢ ግርማይ ካብ ኣመሰራርታ ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ ዘሎ ምንቅስቓስ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ገለፃ ተገይርሎም፡፡ መምህር ረዳኢ ኣብ መግለፂኦም፣ እቲ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሐዚ ንልዕሊ 1375 ተምሃሮ ስኮላርሽፕ ከምዝሃበ፣ 986 ተምሃሮ ከምዘመረቐ፣ ናይ ምቕባል ዓቕሙ ካብ 60 (1990ዓም) ናብ 120 (2007ዓም) ከምዝዓበየን ካብ ዝቕበሎም ተምሃሮ 50% ደቂ ኣንስትዮ ከምዝኾናን ኣብሪሆም፡፡ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሐዚ’ውን ናይ ምግፋሕ ስራሕቲ ንምውጋን ድጋፍ ለገስቲ ኣካላት ከምዝደሊ መምህር ረዳኢ ወሲኾም ገሊፆም፡፡

 

ድሕሪ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ዑደት፣ ንኽብሪ ኣምባሳደር ሱዙኪ ተባሂሉ ኣብ ሆቴል ፕላኔት ብማሕበር ልምዓት ትግራይ እንግዶት ድራር  ተዳልዩ ስለዝነበረ ኩሎም ኣጋይሽ ኣብ ሆቴል ፕላኔት ተረኺቦም፡፡ ኣብቲ  እንግዶት ድራር ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክብርቲ ወ/ሮ ቅድሳን ነጋ፣ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ተፀዋዒት መንግስቲ ሚንስትር ሮማን ገ/ስላሴን ካልኦትን ዝተረኸቡ እንትኾኑ፣ ብሽም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተዳለው ህያባት ንኣምባሳደር ሱዙኪን መሳርሕቶምን ተዋሂቡ፡፡

 

ምረቓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ

 

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ፣ ልዕል ክብል ከምዝተሓበረ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ መንጎ ዝሃነፀተን ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ’ያ፡፡ ቅድም ክብል እዛ ቤት ትምህርቲ እንትህነፅ ንቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተሓሲባ ዝተሃነፀት ዋላኳ እንተኾነት፣ ፀገም እቲ ከባቢ ብምዕዛብ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ናብ ካልኣይ ብርኪ ክትዓቢ ዝተገበረት’ያ፡፡ ዋላኳ ናብ ካልኣይ ብርኪ እንተዓበየት፣ እኹል ዝበሃል መምሃሪ ክፍልን ካልኦት እታወታትን ግን ዝተማለኣላ ኣይነበረትን፡፡ ብክልተ ገፅ እታ ዝነበረት ብሎክ ተወሰኽቲ ዳስ መምሃሪ ክፍልታት፣ ሰለስተ ዳሳት ድማ ብቕድሚትን ድሕሪትን ተደስዲሶሙላ፣ ብሓፈሻ ኣብ ትሸዓንተ መምሃሪ ክፍልታት ከባቢ 1000 ተምሃሮ እንዳምሀረት መፂኣ’ያ፡፡

 

ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ፀገም ዝተዓዘቡን ብዛዕባ ውላድ እዛ ጣብያ ዝኾነ ጅግና ተጋዳላይ ኣሞራ ዝሰምዑን ኣባላት ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮዽያ ዝኾኑ ኣይተ ሆርዶፋ፣ ወ/ሮ ሮማን ገ/ስላሴን ኣይተ ኪሮስን ንጃፓን ኤምባሲ ብምዕዳም ክዕዘቦን ዝተወሰነ ሓገዝ ብምግባር ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ህዝብን ወረዳ  ምምሕዳርን ኮይኑ ክሰርሕን ፃውዒት ኣቕሪቦም፡፡ ብመሰረት ዝቐረበ ፃውዒት ኣብ መእተዊ ከምዝተሓበረ ነበር ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮዽያ ኣምባሳደር ኪሺኖ ብኣካል ተረኺቦም ኩነታት እዛ ቤት ትምህርቲ ተዓዚቦምን ሓቢሮም ክሰርሑ ወሲኖምን፡፡

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ ኣብዚ ሐዚ እዋን ብምትሕብባር ኤምባሲ ጃፓን፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ህዝብን ወረዳ ምምሕዳርን ቆላ ተምቤን ተወሰኽቲ ክልተ ብሎክ ብዓል ሸሞንተ (8) መምሃሪ ክፍልታት ብኸባቢ ክልተ ሚልዮን ብር ተሰሪሖምላን 20 መስከረም 2007ዓም ተመሪቓን’ያ፡፡

ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ኣምባሳደር ጃፓን ሚ/ር ሱዙኪ ከምዝበልዎ “ናብዚ ምረቓ በዓል መስፋሕፍሒ ፕሮጀክት ስለዝዓደምኩምኒ አዝየ የመስግን፡፡ ህዝብን መንግስትን ጃፓን መነባብሮ ህዝቢ ኢትዮዽያ ንምምሕያሽ ኣብ ገጠርን ከተማን ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ስራሕቲ እንዳሰርሑ መፂኦም’ዮም፡፡ ብፍላይ መናእሰይ ንምሕጋዝ መንግስትና ሐዚ’ውን ክቕፅለሉ’ዩ፡፡ እዚ ፕሮጀክት ድማ መቐፀልታ እቲ ቅድም ክብል እንህቦ ዝነበርና ሓገዝ እንትኸውን፣ ተሰሪሖም ዘለው ክልተ ብሎካት፣ ዓይነ ምድርን ተማሊኦም ዘለው ናውትን ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ከምዝህልዎም ተስፋ ንገብር፡፡ ነበርቲ እዚ ከባቢ ብፍላይ ድማ ተምሃሮ ካብዚ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ከምዝኾኑ ብዓል ሙሉእ ተስፋ እየ” ክብሉ ተዛሪቦም፡፡

 

ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ብወገኖም፣ እዚ ፕሮጀክት ኣካል 25 ነባራት ካልኣይ ብርኪ ንምምሕያሽ ዝተትሓዘ ሽቶ ስትራተጂካዊ ትልሚ ሰለስተ ዓመት (2005 – 2007ዓም) ማልት ከምዝኾነ ምስ ሓበሩ፤ ማልትን መሓዙት ልምዓታዊ ስራሕታን ንምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ክልልና ኣብ ምስራሕ ከምዝርከቡ ኣዘኻኺሮም፡፡ ሕብረተ ሰብ እዚ ከባቢ ነቲ ተሰሪሑ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ግቡእ ክንክን ብምግባር ክጥቀመሉ ከምዝግባእ ዘተሓሳሰቡ ዶ/ር ታደለ፣ ተሪፎም ዘለው ስራሕቲ ኩሎም ዓቕምታቱ ኣተሓባቢሩ ክውግኖም ምዒዶም፡፡

 ኣብ ስነ - ስርዓት ምረቓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ ዝተረኸባ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዋና ተፀዋዒት መንግስቲ ክብርቲ ሚንስትር ወ/ሮ ሮማን ገ/ስላሴ ብወገነን፣ ጃፓን ኤምባሲ ፀገም ሕብረተሰብና ንምፍታሕ ንዝገበሮ ፃዕሪ ብምምስጋን፣ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ ኣሰር ስውእ ጅግና ተጋዳላይ ኣሞራ ክስዕቡ፣ ግቡእ ፍልጠት ሰኒቖም ኣሞራን ካልኦት ሰማእታትን ክሪእዋ ዝምነዩ ዝነበሩ ምዕብልቲ ትግራይ ክሃንፁ ፀዊዐን፡፡

 

ተምሃሪ ገ/ዋህድ ሃ/ማርያም ተምሃሮ ብምውካል ኣብ ዘስምዖ ዘረባ “ቅድሜና ዝተምሃሩ ይኹኑ ኣንሕና ብንፋስን ቁርን እንዳተሳቐና ኢና ትምህርትና ንከታተል ኔርና፡፡ ኣወራ መፂኡ ደፍተርናን ዳስ መምሃሪ ክፍልናን ይብትነልና፡፡ መሊሱ ሒዚ ክመፅእዩ እንዳበልና ብዘይኣቓልቦ ንመሃር፡፡ መምህር ዝብሎ ንምክትታል ኣዚና ኢና ንፅገም ኔርና፡፡ ነዚ ፀገምና ርኢኹም ፍታሕ ስለዝሃብኩምና ብሽመይን ብሽም ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራን የመስግን” ክብል ዝተሰመዖ ታሕጓስ ገሊፁ፡፡

 

መምህር ዜናዊ ዓበይቲ ዓዲ ጣብያ ጎሮሮ ብምውካል “ደቅና ሰኣን ኣብ ቀረበኦም ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዘይምንባሩ፣ ንዓብይ ዓዲ ክኸዱ ይግደዱ ነይሮም፡፡ ንቖልዑ ስንቂ ክነመላልስ ብዙሕ ንፅገም ነይርና፡፡ መንግስቲ ፀገምና ርእዩ እዛ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልኣይ ብርኪ ክትዓቢ ዋላኳ እንተፈቐደልና ሰኣን እኹል መምሃሪ ክፍልታት ደቅና ብዙሕ ይፅገሙ ነይሮም፡፡ ሎሚ ግን ሳላ ኣምባሲ ጃፓን፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይን መንግስትናን ደቅና ቐሲኖም ዝመሃርሉ ምችዊ መምሃሪ ክፍልታት ተሰሪሑ ርኢናን ዓጊብናን፡፡ ንኹልኹም ገበርቲ ሰናይ ድማ ብሽም ነበርቲ ጣብያ ጎሮሮ አዝየ የመስግን” ክብሉ ዘለዎም ናእዳ ገሊፆም፡፡

 

ኣብቲ ስነ - ስርዓት ምረቓ ተረኺቦም ዝተዳለው ህያባት ዘረከቡን መዕፀዊ መደረ ዘስምዑን ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ ደጀን በርሀ  እንትኾኑ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ ዝርገሐን ፅሬትን ትምህርቲ ክልልና ብሓፈሻ ዞባና ድማ ብፍላይ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝነኣድዩ ድሕሪ ምባል፣ ኩላትና ኣባላት እዛ ህዝባዊት ናይ ልምዓት ትካል ብምዃን ስራሕታ ክንሕግዝ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም፡፡ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሞራ ዝነበረ ሕፅረት መምሃሪ ክፍሊ ንምፍታሕ እጃሞም ንዘበርከቱ ኩሎም ድማ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን  ዞባ ማእኸል የመስግን ክብሉ ዘለዎም ናእዳ ገሊፆም፡፡

ኣብ መዛዘሚ እቲ ስነ - ስርዓት ምረቃ ካብ ነባሪ ህዝቢ ጣብያ ጎሮሮን ምምሕዳር ቆላ ተምቤንን ዝተዳለው ህያባት ንዝተፈላለዩ ኣካላት ተዋሂቦም፡፡ 

 

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms