ማልት ብልዕሊ ብር 24 ሚልዮን ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ኣመሪቓ

  • 0

ማልት ብልዕሊ ብር 24 ሚልዮን ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ኣመሪቓ

Category : News

ማልት ብልዕሊ ብር 24 ሚልዮን ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ኣመሪቓ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገባሪ ሰናይ ትካል ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስት ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ዳንሻ ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ 02 ሕዳር 2011 ዓ/ም ብድሙቕ ፅንብል ተመሪቑ።

ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልን ማሕበር ልምዓት ትግራይን፣ ኣመራርሓ ዞባ ምዕራብ ትግራይ፣ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ፀገዴን ነበርቲ ከተማ ዳንሻን ከባቢኣን ተረኺቦም ‘ዮም።

ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ዝተረኸቡ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ትካል ገባሪ ሰናይ ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስት ብምትሕብባር መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ኣህኒፃ ምርካባ ንኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማልት ትካል ገባሪ ሰናይ ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስትን ኣመስጊኖም።

ኣብ ህንፀት ትካላት ትምህርትን ምፍራይ ልምዓት ሓይሊሰብን ዝለዓለ ትኹረት ሂባ ትሰርሕ ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ስራሕታ ዝያዳ ተጠናኺሮም ንክኸዱ ኩሉ ኣባልን ደጋፍን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ፅላላ ዓሲሉ ክድግፋ ይግባእ ዝበሉ ብደረጃ ምክትል ርእሰ መምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ፤ ኣመራርሓ ትምህርቲ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ዳንሻን ከባቢኣን ተምሃራይ ፅሬቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ንክረክብ ዝለዓለ ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ተምሃሮ ድማ ኩሉ ግዘ ኣብ ብትምህርቶም ፀብለልታ ኣርእዮም ንክወፁ ብርቱዕ ፃዕሪ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም።

ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ደ/ር ታደለ ሓጎስ ብወገኖም፣ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ልዕሊ 21 መምሃሪ ክፍልታት፣ ዝተማለአ ቤተን ንባብን ቤተ ፈተነታትን፣ ምምሕዳር ብሎክን ኣይሲቲ ማእኸልን ዘጠቓለለን ካብ ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስትን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ፀገዴን ብር 24,116,864.95 ወፃኢ ብምግባር ከምዝተሃነፀ ገሊፆም።

ቅድም ኣብ ወረዳታት ወርዒለኸ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ገልፋንድ ፋሚሊ፣ ኣብ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ መሰናዶ ቤት ገልፋንድ ፋሚሊ እንዳባጉና፣ ኣብ ከተማ ውቕሮ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ኣውላዕሎ ከምኡውን ኣብ ከተማ ማይቅነጣል ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን፣ ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ሓወልቲ ዝሃነፁልና እንትኾኑ፤ ሐዚ ድማ ኣብ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ዳንሻ ተሃኒፁ እንርከቦ ዘለና መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ደቅና ብኣተሓሳስባ፣ ክእለትን ፍልጠትን ተሃኒፆም ንክወፁን ሰናይ ድልየት ብዝሓደሮም ሚስተር ማርክ ገልፋንድ ብዝገበሩልና ገንዘባዊ ሓገዝ ዝተሃነፀ ብምዃኑ ንሚስተር ማርክ ገልፋንድን መሳርሕቶምን ዘለና ናእዳ ዝለዓለ እዩ ዝበሉ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ተምሃሮ ብቐዓት ተወዳደርቲ ኮይኖም ንክወፁ ለይትን ቀትርን ክፅዕሩ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

ምኽትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ባህታ ወልደሚካኤል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብምትሕብባር እትሃንፀን ዘላ ኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ የካይዶ ንዘሎ ስራሕቲ ምስፋሕን ምምሕያሽ ፅሬትን ትምህርቲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝህልዎ ብምዃኑ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ድማ ዘድልዩ ናውቲ ትምህርቲ ብምትእትታው ብፍልጠትን ክእለትን ዝተሃፁ ወለዶ ንክፈርዩ ብዕቱብ ክስራሕ እዩ ኢሎም።

ኣብ ወረዳ ፀገዴ ቐዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ግጨው፣ ጨጓርኩዶ፣ ያለም ሲሳይን ኣህኒፃ ዘረከበት ከምኡ‘ውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጀሚሩ ህንፀቱ ዝሳለጥ ዘሎ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ግደይ ደፍተራ ኣቢላ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ዘለው ክፍተታት ንምምላእ ዓሊማ ትንቀሳቐስ ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሐዚ ድማ ምስ ትካል ገባሪ ሰናይ ትካል ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስት ብምትሕብባር ደረጅኡ ዝሓለወ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሃኒፃ ንህዝቢ ዳንሻን ከባቢኣን ምርካባ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ፀገዴን ህዝቢ ዳንሻን ከባቢኣን ምስጋና ዘቕረቡ ድማ ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ፀገዴ ኣይተ ግደይ ኣዘናው ‘ዮም። ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ዝተረኸቡ ተምሃሮን ነበርትን ከተማ ዳንሻን ከባቢኣን ድማ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ደረጅኡ ዝሓለወ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ኣህኒፃ ምርካባ ክነመስግን ንፎቱ ኢሎም።

Click here to see more photos


Leave a Reply