ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኤመሓት ብምትሕብባር ይፍኖ ናይ ዘሎ መደብ ቴሌቪዥን ማልት መጠቓለሊ 6ይ ዙር ምድብ ሓደን ስነ ስርዓት ሽልማት ተምሃሮን ተሳሊጣ

  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኤመሓት ብምትሕብባር ይፍኖ ናይ ዘሎ መደብ ቴሌቪዥን ማልት መጠቓለሊ 6ይ ዙር ምድብ ሓደን ስነ ስርዓት ሽልማት ተምሃሮን ተሳሊጣ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ብምትሕብባር ንኣስታት ሓደ ዓመት ክፍኖ ዝፀንሐ ውድድር ተምሃሮ 12 ክፍሊ መጠቓለሊ 6 ዙር ምድብ ሓደ ውድድር ስነ ስርዓት ሽልማት ተምሃሮን 30 መስከረም 2011 ዓ/ም ኣብ ኣዳራሽ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ተኻይዱ።

እቲ ተምሃሮ ብትምህርቶም ዝሓሸ ውፅኢት ንክህልዎም ዓሊሙ ኣብ መንጎ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ትግራይ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ መላእ ትግራይ ካብ ዝርከባ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብትምህርቶም ብሉፃት ዝኾኑ ተምሃሮ ተወዳዲሮም ብርቱዕ ንሕንሕ ዘካየድሉን ካልኦት ተምሃሮ ‘ውን ብትምህርቶም ነፊዖም ንክወፁ ወነ ዘስነቐ ከምዝነበረ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ተምሃሮን መምህራን ገሊፆም።

ኣብ ምድብ ሓደ ተወልዲሎም ብርቱዕ ንሕንሕ ኣርእዮም ካብ ዝተዓወቱ ተምሃሮ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተምሃሪት 12 ክፍሊ ዝኾነት ሳምራዊት ገ/ስላሴን ተምሃራት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መለስ ዜናዊ ዝኾነ መርሃ ገ/ሊባኖስን እቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክወዳደሩሉ ዝፀንሑ ውድድር ብትምህርቶም በሊፆም ክርከቡን ከም ዘኽኣሎም ብምግላፅ ኣብቲ ናይ መጠቓለሊ ውድድር ብምዕዋቶም ማልት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ክሳብ ዝዛዝሙ በብወርሑ ብር 400 ቕርሺ ስፖንሰር ከም እትገብሮም ዝገልፅ ደብዳቤ ናብ ኢዶም ከምዝበፅሖም ብምኽኣሉን ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት ንዝህልዎም ፃንሒት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ዝሓሸ ውፅኢት ብምምፃእ ኣብ ጎኒ እታ ማሕበር ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

ኣብ መጠቓለሊ 6ይ ዙር ምድብ ሓደን ስነ ስርዓት ሽልማት ተምሃሮን  ካብ 26 ወረዳታት ዝመፁ ኣመራርሓ ትምህርቲ፣ ርእሳነ መምህራ፣ ኣማኸርቲ ማሕበራዊ ጉዳይን ዞባን ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዝተሳተፉ እንትኾኑ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ መምህር ኣብርሃም ለምለምን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ መምህር ኣፅብሃ ገ/ሃወርያን ንመደብ ቴሌቪዥን ማልትን ኣብቲ ዕለት ዝተኻየደ መጠቓለሊ ውድድርን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቡና ርኢቶ ተምሃሮ ብኣተሓሳባ፣ ክእለትን ኣካዳምያዊ ፍልጠትን ዝማዕበሉ ኮይኖም ክወፁ ዝኽኣሉሉ ብምዃኑ ከምዚ ዓይነት ውድድር ተምሃሮ ማሕበር ልምዓት ትግራይ በይና እንተይኮነት ኩለን ወረዳታት ኢደን ሓዊሰናሉ እንተተንቀሳቒሰን ዝያዳ ውፅኢት ከምዝምዝገበሉ ብምእማን ደገፈን ክገልፃ ይግባእ ኢሎም።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላታን ደገፍታን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣተሓባቢራ ኣብቶም ዝሓለፉ 29 ዓመታት ዝወገነቶም ዋኒናት ልምዓት ንምንፅባራቕ ሰነዳዊ ፊልሚ፣ ካብ መላእ ትግራይ ዝተውፃፅኡ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝወዳደሩሉ ብውድድርን ኣብ መንጎኦም ንሕንሕ ብምፍጣርን ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ እጃማ ንምውፋይን እናዘናገዑ ቑምነገር ዘጨብጡ ተኸታታልቲ ድራማን ናብ ተመልከትቲ ብምቕራብ ኣብ ምዕባለ ባህልን ቋንቋን ተርኣ ንምፅዋትን ዕላማ ገይሩ ክፍኖ ዝፀንሐን ንዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ኣየር ዝውዕልን ፕሮግራም ቴሌቪዥን ማልት ከም ትካል ንዝቕፅሉ ስራሕቲ ቴሌቪዥን  ፅቡቕ ልምዲ ዝተረኸበሉ ከምዝነበረ ኣረዲኦም።

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ባህታ ወልደሚካኤል ብወገኖም ኣብ ህንፀት ትካላት ትምህርትን ምምሕያሽ ፅሬትን ዝለዓለ ትኹረት ሂባ ትንቀሳቐስ ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሐዚ ድማ ኣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ዝፍኖ ውድድር ተምሃሮ ብምድላው ክትሰርሕ ምኽኣላ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ፅሬቱ ዝሓለወን ፍትሓውን ትምህርቲ ናብ ሕ/ሰብና ክበፅሕ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ሓጋዚ ብምዃኑ ብሽም ተምሃሮን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይን ኣመስጊኖም።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብቲ ዕለት ካብ ራብዓይ ዙር ናብ ሓምሻይ ዙርያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ከይሓለፉ ንዝተረፉ 23 ተምሃሮ ነንሕድሕዶም ብር 2000፣ ኣብ ሻድሻይ ዙይ መድብ ሓደ ኣብ ዝካየድ ውድድር ዝተረፉ ኣርባዕተ ተምሃሮ ድማ ብር 3000 ብምሽላም ‘ውን ኣተባቢዓ እያ።

Click here to see more photos

 


Leave a Reply