ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ፀገም ዘጋጠሞም ክፋላት ሕ/ሰብ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ሂባ

  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ፀገም ዘጋጠሞም ክፋላት ሕ/ሰብ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ሂባ

Category : News

ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ንምንጋፍ ዝኽእሉ ትካላት ትምህርትን ጥዕና ብምህናፅን ካልኦት ማሕበራዊ ፀገማት ዝኣልዩን ስራሕቲ እናወገነት ዝመፀት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሎሚ ድማ ብምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ኣጋጢሙ ንዘሎ ዘይምርግጋእ ተመዛቢሎም ንዝመፁ ወገናት ውላዶም ስኣን ናውቲ ትምህርቲ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይርሕቑ ን1,458 ህፃናት ዞባ ምብራቕ ትግራይ 17,484 ሓገዝ ደፍተር ሂባ።
ብተመሳሳሊ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ኣብ ከተማ መቐለ፣ ኣላማጣን መኾኒን ንዘዕብይዎም 150 ፅጉማት ተምሃሮ ድማ 1,123 ደፍተርን፣ 250 እስክርቢቶን 200 እርሳስን ከምኡ‘ውን ኣብ ከተማ መቐለ ንዝምሃሩን ፀገም ምስማዕን ከምኡ‘ውን ናይ ኣእምሮ ውሱንነት ንዘለዎም 150 ተምሃሮ ፅምባረ ትምህርቲ 1,123 ደፍተር፣ 1,000 ቢሮን 600 እርሳስን ሓጊዛ እያ።
25 መስከረም 2011 ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት ርኽክብ ናውቲ ትምህርቲ ዝተረከባ ምኽትል ሓላፊት ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ንግስቲ ወ/ሩፋኤል ኣብ ዘስምዐኦ ዘረባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ምስረታኣ ክሳብ ሐዚ መንግስቲ ትግራይ ክሽፍኖም ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓትን ካልኦት ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላልን ሰፋሕቲ ፃዕርታት እናካየደት ከምዝመፀት ብምዝኽኻር ናይዚ መቐፀልታ ዝኾነን ኣብዚ እዋን ኣጋጢሙ ብዘሎ ኩነታት ዘይምርግጋእ ሰላም ሃገርና ስዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ናይ ዝተመዛበሉ ወለዲ ደቆም ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይተርፊ ብምዕላምን ካልኦት ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ዘለዎም ዜጋታትን ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ምብርካታ ብሽም ተጠቀምቲ ክፋላት ሕብረተሰብን ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ምስጋንአን ኣቕሪበን።
ርእሰ መምህር ፅምባረ ቤት ትምህርቲ ሰውሒ ንጉስ መምህር መዝገበ ተካ ብወገኖም ፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቅድም ክብል ንተምሃሮ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ይውሃቦም ከም ዝነበረ ብምግላፅ ሐዚ ‘ውን ብተመሳሳሊ ንተምሃሮ ፍሉይ ድየት ኣብ ግምት ብምእታው ንዝገበረቶ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ብሽም ተጠቀምቲ ተምሃሮን ማሕበረሰብ ትምህርቲ እቲ ቤት ትምህርትን ኣመስጊኖም።
ኣብቲ ዕለት ተረኺቦም ዝተውሃበ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ዘረከቡ ዳይሬክተር ዳይሬቶሬት ትልሚ፣ ክትትልን ኮምዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ብወገኖም፤ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊማ ዝተጣየሸት ትካል ከም ምዃና መጠን ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ሃገርናን ተመዛቢሎም ናብ መረበቶም ዝመፁ ነበርቲ 8 ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ፣ ብሕውነት ደቂ ሰባት ንዝሕብሐቡ ህፃናት ነበርቲ ከተማታት መቐለ፣ መኾኒን ኣላማጣን ተምሃሮ ፅምባረ ቤት ትምህርቲ ሰውሒ ንጉስን ዝተዳለው ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ክትገብር ምኽኣላ እዞም ህፃናት ከጋጥሞም ዝኽእል ዝነበረ ሕፅረት ናውቲ ትምህርቲ ብውሱን መልክዑ ከቃልሎ እዩ ኢሎም።

Click Here to see more photos 


Leave a Reply