ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንኣርባዕተ ዓመት ከምህሮም ዝፀንሑ 111 ተምሃሮ ኣመሪቑ

  • 0

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንኣርባዕተ ዓመት ከምህሮም ዝፀንሑ 111 ተምሃሮ ኣመሪቑ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ትግራይ ንምርኣይ ዓሊማ ብዝሰርሐቶም ስራሕቲ ኣብ ልምዓት ሓይሊሰብ ክልልና ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊባ እያ። ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ድማ ራእይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናብ ዳርችኡ ንምብፃሕ ዓሊሙ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጣየሸ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ እዩ። ብመሰረት ‘ዙይ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዜጋታት ክልልና ብኣተሓሳስባ፣ ክእለትን ፍልጠትን ብምህናፅ ኣብ ልምዓት ሃገሮም ቁልፊ እጃሞም ዘበርክቱሉ ዕድል እናፈጠረ ዝመፀ ኮይኑ 10 ሰነ 2010 ዓ/ም ዓ/ም ድማ ንኣርባዕተ ዓመት ኣብ ሕቑፉ ገይሩ ከምህሮም ዝፀንሐ 111 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣመሪቑ እዩ። ኣብ ዕለት ምረቓ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ተመረቕቲ ተምሃሮ ቓላሚኖ ኣብ ሕቑፋ ገይራ ንኣርባዕተ ዓመታት ብትምህርቲ ብምህናፅ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ትስንየኩም ኣላ። ኣብ ዝቕፅል ናብ ላዕለዎት ትካል ትምህርቲ ኣብ እትኣትውሉ ድማ ብትምህርትኹም በርቲዕኹም ብምክትታልን ፀብለልታ ብምርኣይን ዝበለፀ ፍልጠትን ክእለትን ሰኒቕኩም ንምውፃእ ፃዕርኹም ክተሐይሉ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ምክትል ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ መምህር የማነ ካሕሳይ ብወገኖም፤ ኣባላትን ደገፍትን ማልት እናተደገፈ ዝመሓደር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብኣካዳምያውን ስነምግባሮም ዝተሃነፁ ወለዶታት ንምህናፅ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ይካየዱ ብምህናዎም በቲ ሓደ ወገን ተምሃሮ ብምቕባል በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምህሮም ዝፀንሐ ተምሃሮ እናመረቐ መፂኡ እዩ። ብምዃኑ እዚ ዑደት ቐፃልነት ንክህልዎ ንዝገብርዎ ዘለው ኣበርክቶ ብሽም ተምሃሮን ኣመራርሓ ትምህርትን እቲ ቤት ትምህርቲ ናእዳና ዝለዓለ እዩ ብምባል ሐዚ ድማ እቲ ካብ ኣባላትን ደገፍትን ማልት ዝርከብ ገንዘባውን ንዋታውን ደገፍ መጠን ቅበላ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 250 ናብ 1000 ንምዕባይ ዝዓለሙ ስራሕቲ ምስፍሕፋይ ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣብቲ ዕለት ገሊፆም። ተምሃሮ ኢክራም ዓብደልፈታሕን ተምሃራይ ሃይለ ባረንቱን ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሮም ፃንሒት ኣርባዕተ ዓመት ዛዚሞም ንምረቓ ዝበቕዑ ኮይኖም ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዘበርከቱዎ ንዋታውን ገንዘባውን ደገፍ ኣብ ዝተሃፀ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣትዮም ክምሃሩ ምኽኣሎም ዝሐሸ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ከምዝኽኣሉን ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት ኣብ ዝህልዎም ፃንሒት ላይለዋይ ትምህርቲ ብግቡእ ብምክትታል ህዝቦም ንምግልጋል ዘኽእሎም ፍልጠት ንምቅሳም ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።


Leave a Reply