ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብስነምግባሮምን ኣካዳምያዊ ዓቕሞምን ዝበሰሉ ዜጋታት ንምፍጣር ዝሓዘቶም መደባት ኣጠናኺራ ከምትቕፅለሉ ኣፍሊጣ

  • 0

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብስነምግባሮምን ኣካዳምያዊ ዓቕሞምን ዝበሰሉ ዜጋታት ንምፍጣር ዝሓዘቶም መደባት ኣጠናኺራ ከምትቕፅለሉ ኣፍሊጣ

Category : News

ብሓልዮት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ1990 ዓ/ም ዝተጣየሸት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት 796 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1976 ተምሃሮ ዝተቐበለት ኮይና ካብዚኦም እቶም 1359 ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሮም ፃንሒት ኣርባዕተ ዓመት ዛዚሞም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክኣትው ክኢሎም እዮም። ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሂሮም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ዝኣተው 45 ሚኢታዊ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኢንጅነሪንግ 38.5 ሚኢታዊ ሕክምና ተንከፍ 8.8 ሚኢታዊ ዘፈር ኮምፒተር ሳይንስ ከምኡ‘ውን 7.6 ሚኢታዊ ኣብ ካልኦት ዘርፍታት ከምዝኣተው ምክትል ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር የማነ ካሕሳይ ይገልፁ። ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት ስራሕቲ ፈጠራ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ረኺብና ዘራረብናዮም መምህር የማነ ካሕሳይ እቲ ቤት ትምህርቲ ብድምር 92.4 ሚአታዊ ተምሃሮ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኢንጅነሪንግን ሕክምና ተንከፍ፣ ኮምፒተር ሳይንስ ተምሂሮም ዝለዓለ ፍልጠትን ክእለትን ቴክኖሎጂ ንምውናን ዘኽእሎም ዘሎ ብምዃኑን እዚ ኣጠናኺርካ ከም ዝቕፅል መምህር ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብቲ ዕለት ምርኢት ስራሕቲ ምህዞኦም ዘርአዩ ተምሃሮ ኩሉ ግዘ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምስታፎም ብክለሳ ሓሳብ ዝተምሃሩዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ይሕግዞም ብምህላው ተሳትፎኦም ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም።


Leave a Reply