ማልት ብፕሮጀክት ስሉጥ ትምህርቲ ንኣባፅሕ (ኣልፋ) ልዕሊ 3 ሽሕ ህፃናት ተምሃሮ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽብሉ ባይታ ፈጢራ

  • 0

ማልት ብፕሮጀክት ስሉጥ ትምህርቲ ንኣባፅሕ (ኣልፋ) ልዕሊ 3 ሽሕ ህፃናት ተምሃሮ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽብሉ ባይታ ፈጢራ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ክበፅሖም ኣብ ዘይኽኣለ መሰረታዊ ሕቶታት ልምዓት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስራሕ ስእነት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ብምስራሕ መጠን ድኽነት ትግራይ ክንክን መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ንክመየሽ ኣብ ምግባር ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረት ኮይና ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዝሃበቶ ቆላሕታ ኣብ ልምዓት ሓይሊሰብ ክልልና ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊባትሉ እያ።

ፕሮጀክት ስሉጥ ትምህርቲ ንኣባፅሕ ድማ ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይን ጄኔቫ ግሎባል ዝብሃል ትካል ገባሪ ሰናይን ዝትግበር ዘሎ ኮይኑ ቐንዲ ዕላምኡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዝነበሩን ዕድሚኦም ካብ 9 ክሳብ 14 ዝኾኑ ህፃውንቲ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ብምግባር ብስሉጥ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ናይ ሰለስተ ዓመት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ዓመት ብምዝዛም ምስ መሰተኦም 4ይ ክፍሊ ክበፅሑ ዘኽእል ፕሮግራም እዩ።

ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዕለት 24 ግንቦት 2010 ዓ/ም ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ኣፈፃፅማ ስራሕ 2010 ዓ/ም ተረኺቦም መኽፈቲ ዘረባ ዘስምዑ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ራያ ዓዘቦ መምህር ዕፃይ ስዩም ከም ዝበልዎ እቲ ብሓልዮት ማልት ካብ 2007 ዓ/ም ክሳብ 2009ዓ/ም ኣብ ወረዳ እነዳመኾኒን ድሓር ድማ ኣብ ወረዳ ራያዓዘቦን ስርሑ ዝፈለመ ፕሮጀክት ስሉጥ ትምህርቲ ንኣባፅሕ 3‚317 ህፃውንቲ ተጠቀምቲ ዕድል ትምህርቲ ክኾኑ ዝገበረ ፕሮግራም ንነባራይ ህዝቢ እቲ ወረዳን ብፍላይ ክዓ እቶም ካብ ትምህርቲ ርሒቖም ዝነበሩ ተምሃሮ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ኣትዮም ክምሃሩ ክኢሎም ኣለው። እዚ ንዜጋታት ቀፃላይ ጉዕዞ ሂወቶም ርኡይ ለውጢ ከመዝግብ ዘኽኣለ ስለዝኾነ ምስ ማልት ስሙር ግንባር ብምፍጣር ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣረዲኦም።

ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መተሓባበሪ ፕሮጀክት ኣልፋ መምህር ጌታቸው ካሳ ብወገኖም ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2010 ዓ/ም 1‚140 ህፃውንቲ ተጠቀምቲ ትምህርቲ ንምግባር ትልሚ ሓንፂፁ ተግባራዊ ይኸውን ብምህላው ዛጊድ ኣብ ውሽጢ ትሽዓንተ ኣዋርሕ 1‚132 ህፃውንቲ ተምሃሮ ክምዝገቡ ብምኽኣሎም ኩሎም ዝተመዝገቡ ተምሃሮ ኣብ 38 መምሃሪ ክፍልታት ኣትዮም ክምሃሩን ካብዚኦም እቶም 740 ማለት ‘ውን 65.37 ሚኢታዊን ልዕሊኡን ማእኸላይ ውፅኢት ብምምፃእ ናብ ሳልሳይ ብርኪ ትምህርቲ ከምዝተሰጋገሩን ይገልፁ ።

እቲ ፕሮጀክት ኣዴታት ዕቛር ደፍተር ኣውፂአን ንምቑጣብ ዘኽእለን ግንዛበ መዕበይ ስልጠና ክረኽባ ብምኽኣለን 1‚132 ኣዴታት ኣብ 38 ዓርስኻ ናይ ምክኣል ጉጅለ ብምውዳብ ደፍተር ኣውፂአን ናብ ምንቅስቓስ ክኣትያ ክኢለን እየን ዝበሉ መምሀር ጌታቸው ካሳ በቲ ፕሮጀክት ይፍፀም ኣብ ዘሎ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲን ትግበራን /Popular participation in curriculum and instruction (POPCI) ኣብ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ 400 ተምሃሮ ፣ ሓሙሽተ ኣርእስታትንን ሰብ ሞያተኛታትን ብምንፃር ስርዓተ ትምህርቲ ተዳልዩ ኣብ ምድላው ትግበራ ከም ዘሎ ኣፈፃፅማ መደባት ሳልሳይ ርባዕ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ሓቢሮም።

ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ሱፐርቫይዘራት እቲ ፕሮጀክት፣ ኣካላት ኣመራርሓ ቤት ትምህርቲ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተረኸቡ እንትኾኑ ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ራብዓይ ርባዕ ዓመት ዝፍፀሙ መደባት ኦሬንቴሽን ብምሃብ ፍፃመ ረኺቡ እዩ።


Leave a Reply