ማሕበር ልምዓት ትግራይ መደባት ማልት ብዕውት መንገዲ ንዝፈፀማ ወረዳታት ኣፍልጦ ሂባ

  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መደባት ማልት ብዕውት መንገዲ ንዝፈፀማ ወረዳታት ኣፍልጦ ሂባ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሉፃት ስራሕቲ ንምስፋሕ ሕፅረታት ንምእራምን ዝዓለመ ሓበራዊ ዘተ ኣሳሊጣ። እቲ ዘተ ማልት ምስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብምትሕብባር 5 ጰጉሜን 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲጉደም ዝተሳለጠ  ኮይኑ፤ ኣብ 2009 ዓ/ም ዝነበረ ኣፈፃፅማ ብምግጋም መደብ ኦሬንቴሽን 2010 ብምሃብ ፣ ኣብ ምድንፋዕ እቶትን ምጥንኻር ውዳበ ማልት ዘሎ ምንቅስቓስ ምስ ኣባላት ቦርድ ማልት እተን ወረዳታት ብዕምቆት ተዘትይሉ እዩ።

 

ኣብቲ ዕለት ኣብ 2009 ዓ/ም ብሉፅ ኣፈፃፅማ መደባት ማልት ዝነበረን ወረዳታት ሕንጣሎ ወጀራት፣ ደጉዓ ተምቤንን ላፕቶፕን እንትሽለማ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብዘርኣዮ ፀብለልታ ፍሉይ ተሸላሚ ኮይኑ እዩ።

 

ንብሉፃት ወረዳታት ማልት ዘዳለዎቶ ሽልማት ዝሃቡ ምክትል ኣማሓዳሪን ኣካቢ ቦርድ ማልት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይን ኣይተ ሃፍቱ ወላሞ ኣብ ዘስምዑዎ ዘረባ፤ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ብምራቕ ትግራይ ስራሕቲ ማልት ህዝቢ ዝያዳ ዝርብሐሎምን ንልምዓትና ወሰንቲ ዝኾኑ ተግባራት ዝፍፀመሎምን ብምዃኖም መደባት ማልት ብኣግባቡ ክምርሑ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ክገብሩ ዝሓገዩ ኮይኖም ብፍላይ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ሰራሕተኛ መንግስትን ትካላዊ ኣባልነት ኣብያተ ፅሕፈትን 100 ሚኢታዊ  ከምኡ’ውን ኣባል ዝኾነ ሓረስታይናን ተምሃራይን 92 ሚኢታዊ ግቡእ ክፍሊት ኣባልነት ብምፍፃም ንማልት ዝንኣድ ኣበርክቶ ብምግባር ኣብቲ ወረዳ ዘሎ ክፍተት ናውቲ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ክማላእ ዝገበረ እዩ። ብምዃኑ ድማ ኣብታ ወረዳ ዘሎ ብሉፅ ስራሕ ካልኦት ወረዳታት ንክወርሰኦ ፃዕሪ ክገብራ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

 

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ውዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ ሃፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሃይለማርያም ሃፍቱ ብወገኖም፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ኣባላታን ደገፍታን ብምልዕዓል ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ትምህርትን ጥዕናን ክትነጥፍ ፀኒሓ እያ። ኣብዚ ዓመት ንጡፍ ምንቅስቓስ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ዝነበረን ዞባታት ክልልና ድማ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ዘስርዕ ስራሕ ብምስርሓ እዚ ብሉፅ ስራሕ ተዓቂቡ ክኸይድ ፃምእ ልምዓት ህዝብና ንምርዋይ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ከም መርኣያ ኮይኑ ክስርሐሉ እዩ ኢሎም።


Leave a Reply