ማልት መበል 16 ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምብሳር ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐ ኣንቢራ

  • 0

ማልት መበል 16 ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምብሳር ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐ ኣንቢራ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፈተውቲ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ፣ ኣባላትን ደገፍትን ብምትሕብባር ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት 32 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ትልሚ ሓንፂፃ ኣብ እትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ኣብ ልምዓት ሃገሮምን ክልሎምን ብፅሒቶም ከወፍዩ ዓሊማ 10 ሰነ 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ግዮን ኣብ ዘካየደቶ መድረኽ ምእትኽኻብ ሃፍቲ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ካብታ ዝርካባ ሃፍቶም ብድምር 110 ሚልዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ንምሃብ ቃል ምእታዎም ይዝከር።

 

ብመሰረት ’ዙይ ካብ ወርሒ ሓምለ ናብዚ ማልት ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ትልሚ ዝተትሓዘለን ወረዳታት ብምትሕብባር 15 ማእኸላት ንምህናፅ እምነ ሰረት ተነቢሩ ህንፀተን ብዕሊ ካብ ዝጅመር ፅቡቕ ዝብሃል ምዕባለ የርእያ ኣለዋ።

 

ሐዚ ድማ ወናኒ ዮቴክ ኮንስትራክሽን ሓላፍነቱ ዝተወሰ ውልቀ ማሕበር ዝኾኑ ኣይተ ዮሃንስ ተኽላይ ማልት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝቓነዐቶ መድረኽ ምትእኽኻብ ሃፍቲ ተረኺቦም ገንዘባዊ ሓገዝ ንምሃብ ዝኣተውዎ ቃል ሽዱሽተ ሚልዮን ብር  ናብ ተግባር ብምሽራፎም ማልትን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ብዝመድብዎ ብድምር 8.5 ሚልዮን ብር ኣቢሉ ማልት መበል 16 ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ 13 መስከረም 2010 ዓ/ም ኣብቲ ወረዳ ኣብ እትርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐ ከይዲ ህንፀቱ ዘብስር ሰረት እምነ ተነቢሩ።

 

ኣብ ምንባር ሰረት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጅጅቐ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ፣ ማልት ብኣተሓሳስባ ክእለትን ፍልጠትን ዝተሃነፀ ትውልዲ ንምፍራይን ጎቦ ድኽነት ንምጥፋእን ቁልፊ መሳርሒ ትምህርቲ ስለዝኾነ ፅሬት ትምህርቲ ኣብ ምምሕያሽ ርኡይ ኣበርክቶ ዝህልወን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ዓሊማ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ተካይድ ዘላ ኮይና ካብዚኦም ሓደ ነዚ ዕላማ ንምዕዋት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘሳለጠቶ መድረኽ ምትእኽኻብ ሃፍቲ እዩ።

 

ኣብቲ ዕለት ፃውዒት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቅቡል ብምግባር ማልት ኣብቶም ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት እተካይዶም ዝፀንሐት ፃውዒታት ልምዓት ቅቡል ብምግባር ዜግነታዊ ግቡኦም እናፈፀሙ ዝፀንሑ ብዓል ሃፍቲ ኣይተ ዮሃንስ ተኽላይ ካብታ ዝርካባ ሃፍቶም ሽዱሽተ ሚልዮን ብር ብምልጋስ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንክህነፅ ብምውሳኖም ንተኾናታራይ መሃንዲስ ብምርካብ ህንፀቱ ክነብስር ምኽኣልና ብሽም ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማልትን ተጠቀምቲ ክፋላት ሕ/ሰብ ጅጅቐን ከባቢኣን ምስጋናና ክነቕርብ ንፎቶ ኢሎም።

 

ተምሃራይ ኣዲሱ ሃፍቱን ተምሃሪት ገነት ረዘነን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐ ’ዮም። እቲ ቤት ትምህርቲ ማእከል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብዘይምህላው ኣብ ዓይነታት ትምህርቲ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጅን ሒሳብን ብክልስ ሓሳብ ዝተምሃርናዮ ኣብ ቤተ ፈተነ ኣቲና ብተግባር ንምሃረሉ ዕድል ኣይነበረን። እቲ ሕዚ ክህነፅ ተሓሲቡ ሎሚ ዕለት ታሕጓስና ንገልፀሉ ዘለና ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጅጅቐ ግና እቲ ዝነበረ ፀገም ዝቐርፍ ብምዃኑ ነዚ ንዘብቅዑና ብዓል ሃፍቲ ኣይተ ዮሃንስ ተኽላይን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ናእዳና እናገለፅና ንሕና ብዓቕምና ኣብ ጎኒ ህዝባዊት ማሕበር ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተሰሊፍና ዝዓቕምና ክነወፊ ኢና ኢሎም።

 

ኣብቲ ዕለት ኣካላት ኣመራርሓ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ፣ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐን ነበርቲ ጣብያ ጅጅቐን ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጅጅቐ ንምህናፅ ሰረት እምነ ምንባሩን ከይዲ ህንፀቱ ምብሳሩን ዝተሰመዖም ሓጎስ ብሰልፊ ገሊፆም።


Leave a Reply