ኣብ ምምሕያሽ ፅፈት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዝህልዎ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥሙጋ ንምህናፅ ሰረት እምነ ተነቢሩ

  • 0

ኣብ ምምሕያሽ ፅፈት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዝህልዎ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥሙጋ ንምህናፅ ሰረት እምነ ተነቢሩ

Category : Uncategorized

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብምትሕብባር ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝህነፅ ብዓል ሓደ ደብሪ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥሙጋ ንምህናፅ 16 ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም ሰረት እምነ ኣንቢራ።

 

ኣብ ምንባር ሰረት አምነ እቲ ማእኸል ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥሙጋ፣ ነበርቲ ወረዳ ራያ ኣላማጣን ዕሸል ከተማ ጥሙጋን ላዕለዎት ኣመራርሓ ማልት፣ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይን ወረዳ ራያ ኣላማጣን ተረኺቦም እዮም።

 

ተምሃራይ 11 ክፍሊ መልኣኩ መንገሻን ተምሃሪት 10ይ ክፍሊ ማህሌት እያሱን ይምሃሩሉ ኣብ ዘለው ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓብይ ዝኾነ ፀገም ቤተ-ፈተነን ሳይንስን ኮምፒተር ማእኸልን ከምኡ’ውን ኣድለይቲ ዝኾኑ መፃሕፍቲ ዘይተማለአሉ፣ ካብ 50 ንላዕሊ ዘይሕዝን ኣዝዩ ፀቢብን ቤተንባብ ኣብ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለው ብምግላፅ ሐዚ ግና እዚ ፀገም ክፈትሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ሰረት እምነ ምንባሩ ዝተሰመዖም ሓጎስ ብሰላማዊ ሰልፊ ክገልፁ ኢና ረኺብናዮም።

 

ኣብ ምንባር ሰረት እምነ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፤ እቲ ማእኸል ምምሕዳር ወረዳ ራያ ኣላማጣ 2.5 ሚልዮን ብር 6 ሚልዮን ብር ድማ ብዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ብድምር ብ8.5 ሚልዮን ብር ዝህነፅ ኮይኑ ኣብያተ ፈተነ ሳይንስ፣ ኮምፒተር ማእኸልን፣ ብቨርቹዋል ኮምፒተር ማእኸልን ብምጥያሽ ተምሃሮ ክእለትን ፍልጠትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዘለዎን ክኾኑ ዝገብርን ኣብ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ህንፃ ልዕሊ 150 ተምሃሮ ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ ላይብረሪ ከምዝህልዎን ገሊፆም።

 

ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ክልልና ድልዱል ሰረት ክህልዎ ህዝባ ኣብ ጎና ብምስላፍ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ብምህናፅን ናውቲ ብምምላእን ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናወገነት ዝመፀት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሐዚ ድማ ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዘለወን ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ቨርቹዋል ኮምፒተር ማእኸላትን ምጥያሽ ሃገርና ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዱስትሪ ዝመርሖ ቑጠባ ንምስግጋር ኣብ እትገብሮ ግስጋሰ ብፅሒታ ተወፍይ ኣላ፤ ዝበሉ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ኣብ 100 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ቨርቹዋል ኮምፒተር ማእከል ንምጥያሽ ዓሊማ ብምንቅስቃስ ዛጊድ ኣብ 36 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘጣየሸትን ኣብ 37 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክተጣይሸን ካብ ዝሓዘተን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ድማ ናይተን ሰለስተ ህንፀተን ተዛዚሙ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ድልዋት ከም ዝኾናን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝተጀመራ ክልተ ድማ ኣብ ከይዲ ህንፀት ኣለዋ። ኣብ 15 ኣብዚ ዓመት ከይዲ ህንፀተን ንምብሳር ዘኽእል ሰረት እምነ ከምዝተነበረ ኣረዲኦም።

 

ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ምኽትል ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ሓጎስን ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ወልደገብርኤልን ብወገኖም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎና ኣዕሲላ እትሃንፆም ዘላ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ብብርኪ ሃገር ተሃኒፁ ንዘሎ ቑጠባዊ ዕብየት ዓብይ ብፅሒት ዘለዎ ብምዃኑ እዚ ኣጠናኺራ ንክትቕፅለሉ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይን ወረዳ ራያ ኣላማጣን ፈተውቲ ልምዓት ህዝብናን ኣብ ጎና ኮይኑ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም።


Leave a Reply