ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ኣትዮም

  • 0

ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ኣትዮም

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ “ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ“! ዝብል ዕላምኣ ተሓንጊጣ 25 ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ኣብ ዘካየደቶ መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን፣ ኣመራርሓን ኣባላትን ቦርድ ማልት፣ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን፣ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማልት ዝተረኸቡ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ኣትዮም።

 

ኣብቲ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ዓሊሙ ዝተሳለጠ መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ተረኺቦም መኽፈቲ ዘረባ ዘስምዑ ኣካቢ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ከምዝበልዎ፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መላእ ኣባላን ደጋፊኣን ብምትሕብባር ኣብቶም ዝሓለፉ 28 ዓመታት ብዓቕሚ መንግስቲ ክሽፈኑ ኣብ ዘይኽእሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ንምምላእ ዓሊማ ብምንቅስቃስ ክሳብ ሕዚ 650 ቀዳማይ ብርኪ 41 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናፅን ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ሓገዝቲ ዝኾኑ መፃሕፍቲ ንኣብያተ ትምህርቲ ብምብፃሕን ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ክልልና ቑልፊ እጃማ ዘበርከተት ኮይና 81 ትካላት ጥዕና ‘ውን ኣህኒፃ ንህዝቢ ብምርካብ ተበፃሕነት ትካላት ጥዕናን ኣወሃህባ ግልጋሎት ጥዕና ክልልና ክመሓየሽ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ክትገብር ከምዝፀንሐት ገሊፆም።

 

ካብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ናብዚ ድማ ይብሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት እዛ ማሕበር መላእ ኣባላታን ደገፍታን፣ ሰብ ሃፍቲ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ብምልዕዓልን ኣቢሉ ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዝህልወን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ክህነፀለን ኣብ ዝተፀንዓ 37 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዘካየደቶም ፃዕርታት ፍረ ኣፍርዮም ክሳብ ሕዚ ሰለስተ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ተሃኒፀን ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ድልዋት እንትኾና ሎሚ ዓመት ኣብ 15 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ስራሕቲ ህንፀት ከምዝጀመረትን ዝተረፋ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ዓሊማ ንሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለ ፃውዒት ልምዓት ብምግባራ ፍቓድኩም ኮይኑ ብምርካብኩም ብሽመይን ብሽም ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዝተሰመዖም ሓጎስን ገሊፆም።

 

ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ብወገኖም፤ ማልት ካብ ህዝባ እትረኽቦ እቶት ናብ ህዝባ ብምብፃሕ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ክቃለል ኣበርቲዓ ብምስርሓ ብብርኪ ክልልን ሃገርን ይምዝገብ ንዘሎ ስሉጥ ዕብየትን ልምዓትን ርኡይ ግደ ተበርክት ኣላ፤ እዚ ተጠናኺሩ ንክቕፅል ሽፋን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምስፋሕ ከምኡ’ውን ፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዓብይ ኣበርክቶ ዝህልወን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎን ናይ ምህናፅን ናውቲ ናይ ምምላእን ስራሕቲ ንምውጋን ዘኽእላ ሕፅረት ገንዘብ ንምምላእ ኣባላን ደጋኣን፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ሰብ ሃፍቲ ብምትሕብባር ዓበይቲ ዕማማት ትውግን ምህላዋ ብምግላፅ ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ንፃውዒት ልምዓት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቅቡል ብምግባር ዝክኣሎም ብምውፋዮም ብሽም ተጠቀምትን ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማልት ዘለዎም ክብሪ ገሊፆም።

 

ኣይተ ግደይ ሓድጉ ካብ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ፖርት ሱዳን ዝተውሃበ ልዕሊ 76 ብር ገንዘብ ናብ ማልት ንምብፃሕ ተወኪሎም ዝመፁ ኮይኖም ኣብ ስራሕቲ ዓለባ ሓበሻ ዝተዋፈራ ወ/ሮ ኣበበች ኣለማዮን ኣባል ስራሕ ፈፃሚት ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኣይተ በየነ ይልማን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዝገበረትሎም ፃውዒት ልምዓት ተረኺቦም ኣብታ ዘላቶም እቶት ንህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝውዕል ወፈያ ምግባሮም ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም።

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ “8160“ ሓፂር መልእኽቲ ብምልኣኽ ንህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝውዕል እቶት መተኣኻኸቢ መርሃ ግብሪ ኣተኣታቲው ትንቀሳቐስ ብምህላዋ ፈተውቲ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ብ8160 ሓፂር መልእኽቲ ብምልኣኽ ክድግፉ ከምዝኽእሉ ኣብቲ ዕለት ተገሊፁ እዩ።


Leave a Reply