ዜና

  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 45 ሽሕ ህዝቢ ተረባሕቲ ዝገበሩ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣሳሊጣ

Category : ዜና

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ከም ዝገለፅዎ ማልት ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ብምድህሳስን ክፍተታት ንምምላእን ዓሊማ ካብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክልልና ብምብጋስ ካብ 2008 ዓ.ም ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ሓሙሽተ ዓመት ንምፍፃም ዘኽእላ ስትራተጂ ትልሚ ኣዳልያ ምትግባር ካብ ትጅምር ካልኣይ ዓመታ ከምዘቑፀረት ይገልፁ፡፡ read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መደባት ማልት ብዕውት መንገዲ ንዝፈፀማ ወረዳታት ኣፍልጦ ሂባ

Category : ዜና

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሉፃት ስራሕቲ ንምስፋሕ ሕፅረታት ንምእራምን ዝዓለመ ሓበራዊ ዘተ ኣሳሊጣ። እቲ ዘተ ማልት ምስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብምትሕብባር 5 ጰጉሜን 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲጉደም ዝተሳለጠ  ኮይኑ፤ ኣብ 2009 ዓ/ም ዝነበረ ኣፈፃፅማ ብምግጋም መደብ ኦሬንቴሽን 2010 ብምሃብ ፣ ኣብ ምድንፋዕ እቶትን ምጥንኻር ውዳበ ማልት ዘሎ ምንቅስቓስ ምስ ኣባላት ቦርድ ማልት እተን ወረዳታት ብዕምቆት ተዘትይሉ እዩ። read more


  • 0

ማልት መበል 16 ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምብሳር ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐ ኣንቢራ

Category : ዜና

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፈተውቲ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ፣ ኣባላትን ደገፍትን ብምትሕብባር ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት 32 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ትልሚ ሓንፂፃ ኣብ እትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ኣብ ልምዓት ሃገሮምን ክልሎምን ብፅሒቶም ከወፍዩ ዓሊማ 10 ሰነ 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ግዮን ኣብ ዘካየደቶ መድረኽ ምእትኽኻብ ሃፍቲ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ካብታ ዝርካባ ሃፍቶም ብድምር 110 ሚልዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ንምሃብ ቃል ምእታዎም ይዝከር። read more


  • 0

ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ኣትዮም

Category : ዜና

ማሕበር ልምዓት ትግራይ “ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ“! ዝብል ዕላምኣ ተሓንጊጣ 25 ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ኣብ ዘካየደቶ መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን፣ ኣመራርሓን ኣባላትን ቦርድ ማልት፣ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን፣ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማልት ዝተረኸቡ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ኣትዮም። read more


  • 0

ማልት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ብ17 ሚልዮን ብር ወፃኢ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ከም እትሃንፅ ኣፍሊጣ

Category : ዜና

እታ ማሕበር ነዚ ዘፍለጠት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ከተማ ዓዲ ነብርኢድ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ኣብ ዘንበረቶ ምብሳር ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን እዩ። read more


Archives