News

  • 1

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር 1.2 ሚልዮን ብር ዝዋግአን መፃረይ ኩላሊት ማሽናት ንኮምፕርሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ኣበርኪታ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊመን ንምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ዓለምለኸ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይነን ካብ ዝተጣየሻ ውዳበታት ወፃኢ ዓዲ ሓንቲ እያ። read more


  • 0

ምሉእ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ተመሪቑ ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሩ

Category : News

ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ብ1998 ዓ/ም ኣብ ክልተ ዳስ 102 ተምሃሮ ብምሓዝ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚሩ። ብ1999 ዓ/ም ብተሳትፎ ህዝቢ ክልተ መምሃሪ ክፍሊ ዝሓዘ ሓደ ብሎክ ተሃኒፁሉ። ካብ 2007 ክሳብ 2009 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ድማ ሓሙሽተ መምሃሪ ክፍሊ ብጉልበት ህዝቢ ንህንፃ ዘገልግሉ ናውቲ ድማ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ካብ ዘዋፅእዎ ክፍሊት ብዝተረኸበ ፍልፍል ኣታዊ እቲ 70 ሚኢታዊ ንህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ክውዕል ብምግባርን ተወሰኽቲ ዳስ ክፍልታት ብምህናፅን ኣቢሉ 580 ተምሃሮ ተቐቢሉ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ እናምሀረ ፀኒሑ። read more


  • 0

ንልዕሊ 10 ዓመት ዳስ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ናብ ክላስ ብምልዋጥ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክጅምር ተገይሩ።

Category : News , Uncategorized

ብ2000 ዓ/ም 100 ተምሃሮ ብምሓዝ ብብርኪ ብሳተላይት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ዓዲጨሞ ኣብዚ እዋን ቅድመ ስሩዕ ማለት እውን ህፃን ብህፃን 70 ተምሃሮ “ኦ” ክፍሊ 45 ተምሃሮ ከምኡ’ውን 190 ስሩዕ ተምሃሮ ብሓፈሻ 300 ተምሃሮ ተቐቢሉ እናምሀረ እዩ። read more


  • 0

ብልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ተመሪቑ

Category : News

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ሓውዜንን ብምትሕብባር ከይዲ ህንፀቱ ንምብሳር 12 ሰነ 2008 ዓ/ም ሰረት እምነ ኩርናዕ ዝተነበረሉ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ህንፀቱ ብምዝዛም 12 ጥሪ 2010 ዓ/ም ንምረቓ በቒዑ። read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ መራኸብቲ ሓፋሽ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጣ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብምትሕብባር ኣብ ክልልና ምስ ዝርከባ ኩለን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ከተማ ውቕሮ መድረኽ ዘተ ኣካይዳ። read more


  • 0

መበል 20 ዓመት ምስረታ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብድሙቕ ፅንብል ተኸቢሩ

Category : News

ብሓልዮት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ1990 ዓ/ም ዝተጣየሸት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ መበል 20 ዓመት ምስረትኣ 7ን 8ን ታሕሳስ 2010 ዓ/ም ብድሙቕ ፅንብል ኣብዒላ። read more


  • 0

ኣብ ሃገረ ኣውትራልያ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ብር ዝዋግኦም ናውቲ ሕክምና ንሆስፒታል ዓድዋ ብሓገዝ ኣበርኪቶም

Category : News

ሆስፒታል ዓድዋ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ተወላዲ ትግራይ ኣይተ ኣክሊል ተወልደን ነበርቲ ሃገረ ኣውስትራልያ ከተማ ሜልቦርን ዝኾኑ ተወለድቲ ዓድዋን ከባቢኣን ብምትሕብባር ግምቶም ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ብር ዝኾኑ 70 ዘመነዎት መደቀሲ ተሓከምቲ፣ 46 ፍራሽ ሽዱሽተ መንቀሳቐሲ ተሓከምቲን ሰለስተ ዊልቸርን ብሓገዝ ተበርኪቱላ። read more


  • 0

ሰርከስ ትግራይ ከምብሓዱሽ ኣብ ትሕቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምዃን ዕላዊ ስርሓ ጀሚራ

Category : News

ሰርከስ ትግራይ ብ1987 ዓ/ም ተጣይሻ። ክሳብ 1992 ዓ/ም ብብርኪ ሃገር ይሳለጡ ኣብ ዝነበሩ ውድድራት ብጅምናስቲክ ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዓወት ብምምዝጋብ ትግራይ ሓሙሽተ ፅዋዕ ክትዓትር ኣኽኢላ እያ። read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 45 ሽሕ ህዝቢ ተረባሕቲ ዝገበሩ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣሳሊጣ

Category : News

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ከም ዝገለፅዎ ማልት ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ብምድህሳስን ክፍተታት ንምምላእን ዓሊማ ካብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክልልና ብምብጋስ ካብ 2008 ዓ.ም ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ሓሙሽተ ዓመት ንምፍፃም ዘኽእላ ስትራተጂ ትልሚ ኣዳልያ ምትግባር ካብ ትጅምር ካልኣይ ዓመታ ከምዘቑፀረት ይገልፁ፡፡ read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መደባት ማልት ብዕውት መንገዲ ንዝፈፀማ ወረዳታት ኣፍልጦ ሂባ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሉፃት ስራሕቲ ንምስፋሕ ሕፅረታት ንምእራምን ዝዓለመ ሓበራዊ ዘተ ኣሳሊጣ። እቲ ዘተ ማልት ምስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብምትሕብባር 5 ጰጉሜን 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲጉደም ዝተሳለጠ  ኮይኑ፤ ኣብ 2009 ዓ/ም ዝነበረ ኣፈፃፅማ ብምግጋም መደብ ኦሬንቴሽን 2010 ብምሃብ ፣ ኣብ ምድንፋዕ እቶትን ምጥንኻር ውዳበ ማልት ዘሎ ምንቅስቓስ ምስ ኣባላት ቦርድ ማልት እተን ወረዳታት ብዕምቆት ተዘትይሉ እዩ። read more