News

  • 0

ማልት ብልዕሊ ብር 24 ሚልዮን ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ኣመሪቓ

Category : News

ማልት ብልዕሊ ብር 24 ሚልዮን ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ኣመሪቓ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገባሪ ሰናይ ትካል ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስት ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ዳንሻ ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ 02 ሕዳር 2011 ዓ/ም ብድሙቕ ፅንብል ተመሪቑ። read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንኽልተ ነባራት ኣመራርሓ ናይ ክብሪ ሽልማት ሂባ

Category : News

ካብ 2008 ክሳብ 2011 ዓ/ም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዕምቆት ብምዝታይ፣ ፀብፃብ ውፅኢት ኦዲትን ምንቅስቓስ ፋይናንስን ብምፍታሽ ስትራቴጅካዊ ትልሚ ቀፀልቲ ሰለስተ ዓመታት ምይይጥ ብምግባር ኣንፈት ብምቕማጥ ብምሉእ ድምፂ ዝፅደቐ መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ኣባልን ደጋፊን ብዝተወደበ መልክዑ ክንቀሳቐስ ኣብ ምምሕያሽ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ኣብ ምቅላል ሰፊሕ ህዝባዊ ምልዕዓል ንዝገበሩ ክልተ ኣባላት ኣተባቢዓ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዋሺንግተን ዲሲ ሓምለ 1981 ዓ/ም ክትምስረት እንተላ ኣትሒዞም ክሳብ ሐዚ ንዝሓለፉ 29 ዓመታት ብጉባኤተኛ ኣብ ዝተመረፁ ኣመራርሓ ቦረድ ብምዃን እናገልገሉ ዝመፁ ኣይተ ደስታ ኣስገዶ ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ንዝሃብዎ ህዝባዊ ኣገልግሎት ካብ 24-25 ጥቅምቲ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መበል 11 ጉባኤ ብር 20 ሽሕ ዝወድኦ ወርቂ ብምሽላም ሓዱሽ ወለዶ ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ከበርክቶ ዝግባእ ኣበርክቶ ንምብርካት ብምዕላም ንነባራት ኣመራርሓ ብኽብሪ ንምስንባት ብዘነፀሮ ኣንፈት መሰረት ጉባኤተኛ ብኽብሪ ኣሰናቢቱዎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ኤርትራ መተሓባበሪ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይኖም ከገልግሉ ድሕሪ ምፅናሕ ንኣስታት 20 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሃገረ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝፀንሑን ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንምክያድ ሓደ ወርሒ እንትተርፎ ተፈቲሖም ናብ መረበቶም ዝመፁ ኣይተ መሓመድ ትኹእ ድማ ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዝወሰኖ መሰረት ብር 50 ሽሕ ሽልማት ብምብርካት ኣተባዓቶም እያ። ኣይተ መሓመድ ትኹእ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅላላ ኣዕሲላ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንዝገበረትሎም ኣበርክቶን ጉባኤተኛ ንዝሃም ክብርን ኣመስጊኖም። ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!


  • 0

መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓን ቁፅፅር ኮሚሽንን ብምምራፅ ብዓወት ተዛዚሙ

Category : News

ንዝሓለፉ 29 ዓመታት ኣብ እምላይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ብፍላይ ክዓ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐን ፍትሓውነትን ትምህርቲ፣ ህንፀት ትካላት ጥዕናን ምምላእ ናውቲ ሕክምና ዝለዓለ ትኹረት ብምሃብ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ትግራይ ንምፍጣር ዓሊማ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምስላፍ ዓበይቲ ዓወታት ከምዝገበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሕሉፋት ስራሕታ ብምጥንኻር ተረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ልዑል ትኹረት ሂባ ኣብ እትገብሮ ምንቅስቓስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጎና ኮይኑ ከምዝድግፍ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም። read more


  • 0

ሰራሕተኛታት ኩባንያታት ትእምት ንምዕዋት መደባት ማልት ዝገብሩዎም ዘለው ደገፋት ልዑል ከምዝኾነ ተገሊፁ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኣባላታን ደገፍታን ሓበራዊ መድረኻት ብምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ብምልዕዓልን ምውዳብን ኣብ ፅላላ ብምዕሳል ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንክመሓየሽ ዓሊማ ትንቀሳቐስ ኣላ። read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኤመሓት ብምትሕብባር ይፍኖ ናይ ዘሎ መደብ ቴሌቪዥን ማልት መጠቓለሊ 6ይ ዙር ምድብ ሓደን ስነ ስርዓት ሽልማት ተምሃሮን ተሳሊጣ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ብምትሕብባር ንኣስታት ሓደ ዓመት ክፍኖ ዝፀንሐ ውድድር ተምሃሮ 12 ክፍሊ መጠቓለሊ 6 ዙር ምድብ ሓደ ውድድር ስነ ስርዓት ሽልማት ተምሃሮን 30 መስከረም 2011 ዓ/ም ኣብ ኣዳራሽ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ተኻይዱ። read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ፀገም ዘጋጠሞም ክፋላት ሕ/ሰብ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ሂባ

Category : News

ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ንምንጋፍ ዝኽእሉ ትካላት ትምህርትን ጥዕና ብምህናፅን ካልኦት ማሕበራዊ ፀገማት ዝኣልዩን ስራሕቲ እናወገነት ዝመፀት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሎሚ ድማ ብምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ኣጋጢሙ ንዘሎ ዘይምርግጋእ ተመዛቢሎም ንዝመፁ ወገናት ውላዶም ስኣን ናውቲ ትምህርቲ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይርሕቑ ን1,458 ህፃናት ዞባ ምብራቕ ትግራይ 17,484 ሓገዝ ደፍተር ሂባ።
ብተመሳሳሊ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ኣብ ከተማ መቐለ፣ ኣላማጣን መኾኒን ንዘዕብይዎም 150 ፅጉማት ተምሃሮ ድማ 1,123 ደፍተርን፣ 250 እስክርቢቶን 200 እርሳስን ከምኡ‘ውን ኣብ ከተማ መቐለ ንዝምሃሩን ፀገም ምስማዕን ከምኡ‘ውን ናይ ኣእምሮ ውሱንነት ንዘለዎም 150 ተምሃሮ ፅምባረ ትምህርቲ 1,123 ደፍተር፣ 1,000 ቢሮን 600 እርሳስን ሓጊዛ እያ።
25 መስከረም 2011 ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት ርኽክብ ናውቲ ትምህርቲ ዝተረከባ ምኽትል ሓላፊት ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ንግስቲ ወ/ሩፋኤል ኣብ ዘስምዐኦ ዘረባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ምስረታኣ ክሳብ ሐዚ መንግስቲ ትግራይ ክሽፍኖም ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓትን ካልኦት ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላልን ሰፋሕቲ ፃዕርታት እናካየደት ከምዝመፀት ብምዝኽኻር ናይዚ መቐፀልታ ዝኾነን ኣብዚ እዋን ኣጋጢሙ ብዘሎ ኩነታት ዘይምርግጋእ ሰላም ሃገርና ስዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ናይ ዝተመዛበሉ ወለዲ ደቆም ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይተርፊ ብምዕላምን ካልኦት ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ዘለዎም ዜጋታትን ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ምብርካታ ብሽም ተጠቀምቲ ክፋላት ሕብረተሰብን ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ምስጋንአን ኣቕሪበን።
ርእሰ መምህር ፅምባረ ቤት ትምህርቲ ሰውሒ ንጉስ መምህር መዝገበ ተካ ብወገኖም ፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቅድም ክብል ንተምሃሮ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ይውሃቦም ከም ዝነበረ ብምግላፅ ሐዚ ‘ውን ብተመሳሳሊ ንተምሃሮ ፍሉይ ድየት ኣብ ግምት ብምእታው ንዝገበረቶ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ብሽም ተጠቀምቲ ተምሃሮን ማሕበረሰብ ትምህርቲ እቲ ቤት ትምህርትን ኣመስጊኖም።
ኣብቲ ዕለት ተረኺቦም ዝተውሃበ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ዘረከቡ ዳይሬክተር ዳይሬቶሬት ትልሚ፣ ክትትልን ኮምዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ብወገኖም፤ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊማ ዝተጣየሸት ትካል ከም ምዃና መጠን ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ሃገርናን ተመዛቢሎም ናብ መረበቶም ዝመፁ ነበርቲ 8 ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ፣ ብሕውነት ደቂ ሰባት ንዝሕብሐቡ ህፃናት ነበርቲ ከተማታት መቐለ፣ መኾኒን ኣላማጣን ተምሃሮ ፅምባረ ቤት ትምህርቲ ሰውሒ ንጉስን ዝተዳለው ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ክትገብር ምኽኣላ እዞም ህፃናት ከጋጥሞም ዝኽእል ዝነበረ ሕፅረት ናውቲ ትምህርቲ ብውሱን መልክዑ ከቃልሎ እዩ ኢሎም። read more


  • 0

“ስራሕቲ ማልት ንህዝቢ ብምፍላጥ ዕላማታት ማልት ንምዕዋት ይክኣል እዩ“ተምሃሪት ሄለን የማነ

Category : News , Uncategorized

ተምሃሪት ሄለን የመነ ካብ 2002 ዓ/ም ናብዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ብምስታፍ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ንዘለዎም ዜጋታታ ገንዘባውን ንዋታውን ገደፋት ብምብርካት ኣብ ጎኹም ኣለኹ ዝበለት ኮይና ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊማ ንዝተጣየሸት ማሕበር ልምዓት ትግራይ መጠን እትገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ‘ውን በብዓመቱ እናዛየደት ዝመፀት እያ። read more


  • 0

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንኣርባዕተ ዓመት ከምህሮም ዝፀንሑ 111 ተምሃሮ ኣመሪቑ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ትግራይ ንምርኣይ ዓሊማ ብዝሰርሐቶም ስራሕቲ ኣብ ልምዓት ሓይሊሰብ ክልልና ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊባ እያ። ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ድማ ራእይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናብ ዳርችኡ ንምብፃሕ ዓሊሙ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጣየሸ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ እዩ። ብመሰረት ‘ዙይ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዜጋታት ክልልና ብኣተሓሳስባ፣ ክእለትን ፍልጠትን ብምህናፅ ኣብ ልምዓት ሃገሮም ቁልፊ እጃሞም ዘበርክቱሉ ዕድል እናፈጠረ ዝመፀ ኮይኑ 10 ሰነ 2010 ዓ/ም ዓ/ም ድማ ንኣርባዕተ ዓመት ኣብ ሕቑፉ ገይሩ ከምህሮም ዝፀንሐ 111 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣመሪቑ እዩ። ኣብ ዕለት ምረቓ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ተመረቕቲ ተምሃሮ ቓላሚኖ ኣብ ሕቑፋ ገይራ ንኣርባዕተ ዓመታት ብትምህርቲ ብምህናፅ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ትስንየኩም ኣላ። ኣብ ዝቕፅል ናብ ላዕለዎት ትካል ትምህርቲ ኣብ እትኣትውሉ ድማ ብትምህርትኹም በርቲዕኹም ብምክትታልን ፀብለልታ ብምርኣይን ዝበለፀ ፍልጠትን ክእለትን ሰኒቕኩም ንምውፃእ ፃዕርኹም ክተሐይሉ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ምክትል ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ መምህር የማነ ካሕሳይ ብወገኖም፤ ኣባላትን ደገፍትን ማልት እናተደገፈ ዝመሓደር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብኣካዳምያውን ስነምግባሮም ዝተሃነፁ ወለዶታት ንምህናፅ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ይካየዱ ብምህናዎም በቲ ሓደ ወገን ተምሃሮ ብምቕባል በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምህሮም ዝፀንሐ ተምሃሮ እናመረቐ መፂኡ እዩ። ብምዃኑ እዚ ዑደት ቐፃልነት ንክህልዎ ንዝገብርዎ ዘለው ኣበርክቶ ብሽም ተምሃሮን ኣመራርሓ ትምህርትን እቲ ቤት ትምህርቲ ናእዳና ዝለዓለ እዩ ብምባል ሐዚ ድማ እቲ ካብ ኣባላትን ደገፍትን ማልት ዝርከብ ገንዘባውን ንዋታውን ደገፍ መጠን ቅበላ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 250 ናብ 1000 ንምዕባይ ዝዓለሙ ስራሕቲ ምስፍሕፋይ ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣብቲ ዕለት ገሊፆም። ተምሃሮ ኢክራም ዓብደልፈታሕን ተምሃራይ ሃይለ ባረንቱን ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሮም ፃንሒት ኣርባዕተ ዓመት ዛዚሞም ንምረቓ ዝበቕዑ ኮይኖም ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዘበርከቱዎ ንዋታውን ገንዘባውን ደገፍ ኣብ ዝተሃፀ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣትዮም ክምሃሩ ምኽኣሎም ዝሐሸ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ከምዝኽኣሉን ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት ኣብ ዝህልዎም ፃንሒት ላይለዋይ ትምህርቲ ብግቡእ ብምክትታል ህዝቦም ንምግልጋል ዘኽእሎም ፍልጠት ንምቅሳም ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።


  • 0

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብስነምግባሮምን ኣካዳምያዊ ዓቕሞምን ዝበሰሉ ዜጋታት ንምፍጣር ዝሓዘቶም መደባት ኣጠናኺራ ከምትቕፅለሉ ኣፍሊጣ

Category : News

ብሓልዮት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ1990 ዓ/ም ዝተጣየሸት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት 796 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1976 ተምሃሮ ዝተቐበለት ኮይና ካብዚኦም እቶም 1359 ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሮም ፃንሒት ኣርባዕተ ዓመት ዛዚሞም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክኣትው ክኢሎም እዮም። ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሂሮም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ዝኣተው 45 ሚኢታዊ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኢንጅነሪንግ 38.5 ሚኢታዊ ሕክምና ተንከፍ 8.8 ሚኢታዊ ዘፈር ኮምፒተር ሳይንስ ከምኡ‘ውን 7.6 ሚኢታዊ ኣብ ካልኦት ዘርፍታት ከምዝኣተው ምክትል ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር የማነ ካሕሳይ ይገልፁ። ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት ስራሕቲ ፈጠራ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ረኺብና ዘራረብናዮም መምህር የማነ ካሕሳይ እቲ ቤት ትምህርቲ ብድምር 92.4 ሚአታዊ ተምሃሮ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኢንጅነሪንግን ሕክምና ተንከፍ፣ ኮምፒተር ሳይንስ ተምሂሮም ዝለዓለ ፍልጠትን ክእለትን ቴክኖሎጂ ንምውናን ዘኽእሎም ዘሎ ብምዃኑን እዚ ኣጠናኺርካ ከም ዝቕፅል መምህር ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብቲ ዕለት ምርኢት ስራሕቲ ምህዞኦም ዘርአዩ ተምሃሮ ኩሉ ግዘ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምስታፎም ብክለሳ ሓሳብ ዝተምሃሩዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ይሕግዞም ብምህላው ተሳትፎኦም ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም።


  • 0

ማልት ብፕሮጀክት ስሉጥ ትምህርቲ ንኣባፅሕ (ኣልፋ) ልዕሊ 3 ሽሕ ህፃናት ተምሃሮ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽብሉ ባይታ ፈጢራ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ክበፅሖም ኣብ ዘይኽኣለ መሰረታዊ ሕቶታት ልምዓት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስራሕ ስእነት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ብምስራሕ መጠን ድኽነት ትግራይ ክንክን መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ንክመየሽ ኣብ ምግባር ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረት ኮይና ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዝሃበቶ ቆላሕታ ኣብ ልምዓት ሓይሊሰብ ክልልና ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊባትሉ እያ። read more